function thread(threadid, title, poster, threaddate, threadtime) { this.threadid = threadid; this.title = title; this.poster = poster; this.threaddate = threaddate; this.threadtime = threadtime; } var threads = new Array(2); threads[0] = new thread(1242266, 'Odchudzanie starszej i leniwej kobietki, która szuka wsparcia innych, podobnych osób', 'azira', '2018-06-13', '19:59'); threads[1] = new thread(1240976, 'Moja pierwsza dieta', 'Stylinska', '2018-06-06', '10:38');