function thread(threadid, title, poster, threaddate, threadtime) { this.threadid = threadid; this.title = title; this.poster = poster; this.threaddate = threaddate; this.threadtime = threadtime; } var threads = new Array(2); threads[0] = new thread(1242916, 'Chłopak świadkiem na ślubie swojego brata', 'Noname153', '2018-06-17', '11:00'); threads[1] = new thread(1240836, 'Prosty Kościół', 'Laliqque', '2018-06-05', '18:17');