Betulina - substancja przeciwnowotworowa, przeciwzapalna, przeciwbakteryjna, z brzozy - Wizaz.pl

Wróć   Wizaz.pl > Zdrowie i Medycyna > Dietetyka

Notka

Dietetyka Forum poświęcone tylko i wyłącznie zdrowemu odżywianiu, dietom i suplementacji.
Tutaj dyskutujemy tylko o zdrowym odżywianiu, gdzie wyznacznikiem jest kaloryczność dobowa omawianych diet - muszą one mieć ponad 1000 kcal. Diety poniżej 1000 kcal mogą być opisywane jedynie w Krzywym Zwierciadle.

Odpowiedz
 
Narzędzia
Stary 2014-02-23, 20:06   #1
201605161006
Konto usunięte
 
Zarejestrowany: 2012-05
Lokalizacja: Poznań
Wiadomości: 8 582

Betulina - substancja przeciwnowotworowa, przeciwzapalna, przeciwbakteryjna, z brzozy


Wstęp

Betulina należy do organicznych związków chemicznych z grupy triterpenów. Występuje w znacznych ilościach w białej korze brzozy. Wyizolował ją w 1788 roku Lowitz i jest to jedna z pierwszych substancji naturalnych uzyskanych z roślin. Betulina i jej pochodne charakteryzują się szerokim spektrum aktywności biologicznej przy małych stężeniach. Dodatkową cechą tych substancji, wyróżniających je, jako nowe, potencjalne preparaty lecznicze, jest brak toksyczności, zarówno w warunkach in vitro, jak i in vivo [1].

Charakterystyka betuliny i jej pochodnych

Betulina może być izolowana w małych ilościach z wielu gatunków roślin. Jej obecność stwierdzono między innymi w korze leszczyny (Corylus avellana), grabu (Carpinus betulus) i kilku gatunków olchy (Alnus). Na skalę przemysłową jest ona jednak pozyskiwana z dwóch gatunków, brzozy brodawkowatej (Betula verrucosa) i brzozy omszonej (Betula pubescens). Zawartość betuliny w korze brzozy może się wahać od 10% do 30%. Betulina jest zlokalizowana w postaci krystalicznych skupisk w warstwie korowej w dużych cienkościennych komórkach powstających na wiosnę. Białe zabarwienie kory brzóz pochodzi od betuliny wypełniającej wnętrze komórek perydermy [2].

(...)

Właściwości betuliny i jej pochodnych

Betulina i jej pochodne charakteryzują się wieloma użytecznymi właściwościa¬mi biologicznymi. Właściwości te występują już przy małych stężeniach tych związków. Ponadto betulina i jej pochodne charakteryzują się brakiem toksyczności zarówno w warunkach in vitro, jak i in vivo. Sprawia to, iż substancje te mogą zostać wykorzystane jako nowe potencjalne leki [2].

Właściwości przeciwalergiczne i przeciwzapalne

Betulina, kwas betulinowy oraz lupeol wyizolowane z licznych roślin, wykazują działanie przeciwalergiczne i przeciwzapalne. Zawarty w ekstrakcie z ziela głowienki pospolitej (Prunella vulgaris) kwas betulinowy posiada właściwości przeciwalergiczne. Hamuje on degranulację mastocytów oraz uwalnianie β-heksozaminidazy i znajdującej się w tych samych ziarnistościach histaminy [6].

Betulina oraz kwas betulinowy wyizolowane z kłączy wodnej rośliny Nelumbo nucifera, wykazują wysoką aktywność przeciwzapalną. Substancje te hamują obrzęk łapy szczura indukowany karageniną oraz serotoniną, porównywalnie do standartowych substancji przeciwzapalnych. Również lupeol wyizolowany z kory (Crataeva nurvala) wykazuje efekt przeciwzapalny w ostrych i chronicznych stanach zapalnych u szczurów. Zmniejsza on obrzęk łapy szczurów ze sztucznie wywołanym zapaleniem stawów przez czynnik CFA ( z Mycobacterium tuberculosis) o 39%. Działanie przeciwzapalne lupeolu zostało także zaobserwowane u szczurów z artretyzmem wywołanym formaldehydem. Lupeol skutecznie redukował objętość wysięku i wpływał hamująco na ogólną liczbę leukocytów u szczurów. Prawdopodobnie przeciwzapalna aktywność tego związku wynika z immunosupresyjnego działania i wiąże się z hamowaniem migracji komórek do miejsc objętych procesem zapalnym a także redukcją prozapalnych czynników chemotaktycznych [2].

Właściwości przeciwnowotworowe

Kwas betulinowy indukuje apoptozę komórek wielu linii ludzkich nowotworów. Skuteczność kwasu betulinowego przeciwko komórkom nowotworowym przebadano na myszach, które zakażono komórkami melanomy ludzkiej MEL-1, -2, -3 i -4. Wykazano zahamowanie wzrostu guza przy bardzo małych stężeniach związku, nie powodując przy tym efektów ubocznych takich jak ubytek masy ciała. Wybiórcze działanie kwasu betulinowego przeciwko komórkom melanomy ludzkiej nie wpływa na funkcje życiowe zdrowych komórek. Kwas betulinowy pozbawiony jest cytotoksyczności w stosunku do zdrowych komórek (pH > lub = 7), natomiast wykazuje cytotoksyczność w warunkach panujących wewnątrz komórek nowotworowych (pH < lub = 6.8). Biorąc pod uwagę brak toksyczności dla zdrowych komórek i dużą aktywność tego związku, można przypuszczać, że zostanie on wprowadzony do lecznictwa jako nowy lek w terapii czerniaka ludzkiego [7].

Kwas betulinowy wywołuje apoptozę nie tylko komórek czerniaka, ale również słabo podlegających na większość czynników proapoptycznych komórek nerwiaka niedojrzałego, rdzeniarka oraz glejaka [2].

Prawdopodobny mechanizm działania kwasu betulinowego polega na wywołaniu apoptozy, czyli programowanej śmierci komórki nowotworowej. Proces ten zachodzi z pominięciem kaskad przekaźnikowych uruchamiających programową śmierć komórki oraz bez udziału białka p53, które jest odpowiedzialne za uruchamianie apoptozy w wielu liniach komórkowych. Natomiast niektóre komórki traktowane kwasem betulinowym wykazują zwiększona ekspresję białka p21, którego podwyższona zawartość związana jest z zatrzymaniem cyklu komórkowego [7].

Przeprowadzone badania wykazały, że kwas butylinowy oddziałuje na mitochondria. Powoduje on zmianę w przepuszczalności kompleksu białkowego błon mitochondrialnych, który jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniej różnicy potencjałów. Zaburzenie potencjału mitochondrialnego spowodowane jest wpływem modulującym na białka z rodziny BCL/BAX. Białka te są endogennymi inhibitorami zmian przepuszczalności błon mitochondrialnych i kontrolują aktywację kaspaz. Pod wpływem kwasu betulinowego poziom BCL/BAX jest podwyższony, jednak zostaje zachowana pomiędzy nimi równowaga. Zwiększona ilość proapoptycznego białka BAX rekompensowana jest podwyższoną zawartością antyapoptotycznego BCL-2. Białko BCL-2 tworzy heterodimer z białkiem BAX, unieczynnia je i przez to uniemożliwia uruchomienie programu śmierci. Poziom innych białek kontrolujących uwalnianie cytochromu c jest niezmieniony. Komórki z nadekspresją genów BCL-2 lub BCL-XL nie podlegają apoptozie indukowanej przez kwas botulinowy, co potwierdza hipotezę, że związek ten wpływa na białka kontrolujące potencjal mitochondrialny. W następstwie dochodzi do uwolnienia do cytozolu białek apoptogennych z przestrzeni międzybłonowej mitochondriów: cytochromu c i czynnika indukcji apoptozy (AIF). Białka te powodują aktywację kaspaz. Cytochrom c uaktywnia kaspazę-3, a AIF zarówno kaspazę-3 jak i kaspazę-8. Dochodzi do wzbudzenia endonukleaz, powodujących fragmentację jądrowego DNA, obkurczenie komórki i jej fagocytozę przez komórki układu odpornościowego. Izolowane mitochondria traktowane kwasem betulinowym powodują w ekstrakcie cytoplazmatycznym apoptozę całych komórek nowotworowych. Natomiast ekstrakt cytoplazmatyczny pozbawiony mitochondriów traktowany kwasem betulinowym nie ma właściwości apoptotycznych [2].

Właściwości antywirusowe

Wykazano, że kwas betulinowy oraz jego pochodne, wyizolowane z ekstraktu z liści Syzygium claviflorum, hamują replikację wirusa HIV w komórkach limfocytarnych H9. Związki te hamują cykl życiowy wirusa w zainfekowanej komórce już w początkowym stadium i chronią otaczające komórki przed rozprzestrzenianiem się HIV. Prawdopodobny mechanizm działania kwasu betulinowego i jego pochodnych polega na blokowaniu płaszcza proteinowego wirusa, co uniemożliwia mu wiązanie się z błoną zewnętrzną komórek gospodarza. Bez tego połączenia wirus nie ma możliwości reprodukcji. Kwas betulinowy i jego pochodne wymagają dalszych badań laboratoryjnych i klinicznych w celu wyjaśnienia ich przeciwwirusowego działania oraz wyselekcjonowania najaktywniejszych związków z tej grupy [8].

Właściwości hepatoochronne

Betulina jest odpowiedzialna za działanie hepatoochronnie hepatocytów ludzkich Hep G2. Zmniejsza ona cytotoksyczność chlorku kadmu (II) w komórkach Hep G2. Związki kadmu (II) w komórkach nietraktowanych betuliną, powodują ich 80% umieralność. Najlepszy efekt hepatoochronny uzyskuje się podając betulinę na 24 godziny przed intoksykacją chlorkiem kadmu (II), co sugeruje, że działanie ochronne powodowane jest przez niezidentyfikowane białko, którego synteza wywołana jest przez betulinę [9].

Właściwości przeciwkamicze

Badania przeprowadzone na szczurachz hiperoksalurią wywołaną niedoborem pirydoksyny, wykazały, że betulina oraz lupeol zmniejszają uszkodzenie kanalików nerkowych i obniżają wskaźniki odkładania kryształów w nerkach tych zwierząt. Związki te wpływają na zwiększenie objętości wydalanego moczu (spada przesycenie moczu) oraz na zmniejszenie ilości wydalanych szczawianów. Świadczy to o hamowaniu niektórych enzymów syntetyzujących szczawian z kwasu glikolowego podawanego w diecie. Następuje normalizacja stężenia glikozoaminoglikanów i magnezu w moczu. Szczawian magnezu ma większy iloczyn rozpuszczalności niż szczawian wapnia, a glikozoaminoglikany utrudniają formowanie kryształów. Czynniki te mają działanie ochronne przed wytracaniem kamieni. Jednocześnie spada stężenie białek w moczu. Wyniki te wykazują, że betulina i lupeol zmniejszają ryzyko odkładania szczawianu wapnia w nerkach a zatem powstawania kamicy nerkowej [2].

Chemiczne przekształcenia betuliny i kwasu betulinowego

Odkrycie selektywnego oddziaływania kwasu betulinowego tylko na komórki nowotworowe, bez uszkadzania zdrowych komórek, przyczyniło się do rozpoczęcia badań nad modyfikowa&not;niem struktury betuliny i kwasu betulinowego metodami chemicznymi i mikrobiologicznymi [10].

Pochodne kwasu betulinowego z α-aminokwasami

Kwas betulinowy jest słabo rozpuszczalny w roztworach wodnych, przez co jego aktywność biologiczna często nie może się ujawnić. Ogranicza to przenikanie związku przez błony komórkowe i docieranie do docelowych organelli. Prowadzone są badania nad syntezą pochodnych kwasu betulinowego, które wykazałyby większą polarność oraz aktywność w porównaniu do związku wyjściowego. Otrzymano wiele amidowych koniugatów kwasu betulinowego z α-aminokwasami, w postaci estrów metylowych oraz z wolną grupą karboksylową (Rys.2). Najlepsze wyniki otrzymano w przypadku połączenia kwasu betulinowego z glicyną lub alaniną. Amid kwasu betulinowego z glicyną rozpuszczał się w wodzie 100-krotnie lepiej niż sam kwas, natomiast pochodna z alaniną 50-krotnie lepiej. Przeprowadzono badania aktyw&not;ności cytotoksycznej pochodnych kwasu betulinowego z α-aminokwasami wobec linii czerniaka Mel-2 i mięsaka włóknistego ust KB. Badania te wykazały, że najbardziej aktywne wobec linii Mel-2 są koniugaty z es&not;trami metylowymi alaniny, waliny oraz z wolną resztą glicyny (odpo&not;wiednio EC50 = 3,5, 2,1 i 4,2 &micro;g x ml-1). W stosunku do linii KB najaktywniejsze okazały się pochodne z wolną resztą alaniny i waliny (odpowiednio EC50 = 4,6 i 9,0 &micro;g x ml-1) [10].

(...)

Biotransformacje betuliny, kwasu betulinowego i kwasu betulonowego

Betulina i kwas betulinowy zostały także poddane różnym modyfikacjom mikrobiologicznym. Mikrobiologicz&not;ne przekształcenia tych związków zmierzają w kierunku otrzymania ich bardziej aktywnych farmakologicznie pochodnych oraz zwiększenia ich aktywności poprzez zmianę właściwości fizykochemicznych, jak na przykład zwiększenie rozpuszczalności w wodzie [10].
Przeprowadzono biotransformacje kwasu betulinowego przy użyciu wielu szczepów bakterii i grzybów (Rys.4). Poprzez zastosowanie Cunninghamella sp. NRRL 5695 do transformacji kwasu betulinowego otrzymano glukozyd kwasu betu&not;linowego z wiązaniem β-glikozydowym (2). Związek ten odznaczał się lepszą rozpuszczalnością w wodzie niż wyjściowy kwas. Stosując szczep Bacillus megaterium ATCC 13368 uzyskano kwas betulonowy (3) oraz trzy inne produkty 4, 5 oraz 6, które następnie przebadano w kierunku cytotoksyczności na linii czerniaka Mel-1 i Mel-2. Wykazano związek budowy przestrzennej produktów biotransformacji z ich aktywnością cytotoksyczną wobec komórek nowotworowych. Pochodne kwasu betulinowego, w których grupy hydroksylowe znajdowały się w znacznej odległości od grupy karboksylowej, silniej hamowały rozwój komórek nowotworowych niż pochodna z grupami hydroksylowymi w sąsiedztwie grupy karboksylowej. Zastosowanie szczepu promieniowca Nocardia sp. NRRL 5646 skutkowało przemianą kwasu betulinowego w betulinian metylu (1) [10].

(...)

Podsumowanie

Betulina i jej pochodne wykazują szerokie spektrum aktywności biologicznej przy małych stężeniach. Dodatkową cechą tych substancji, wyróżniających je, jako nowe, potencjalne preparaty lecznicze, jest brak toksyczności, zarówno w warunkach in vitro, jak i in vivo.

Do najważniejszych właściwości farmakologicznych betuliny i jej pochodnych należy działanie hamujące rozwój niektórych chemioopornych nowotworów, jak czerniak czy glejaki. Kwas betulinowy indukuje proces apoptozy – samobójczej śmierci komórki, tylko w komórkach zmienionych nowotworowo. Dzięki temu może być wykluczona część efektów ubocznych towarzyszących chemioterapii. Wśród innych działań betuliny i jej pochodnych można wymienić hamowanie rozwoju bakterii, wirusów, działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne, przeciwbólowe, ochronne dla wątroby. Istnieją również informacje, że betulina wspomaga gojenie się trudnych ran oparzeniowych i łagodzi obrzęki po ukąszeniach owadów. Obecnie betulina uznawana jest za potencjalnego prekursora wielu nowych preparatów leczniczych.
Dostępność betuliny jest duża, do 25% zewnętrznej warstwy kory białych gatunków brzóz, dzięki czemu może być ona łatwo pozyskiwana i poddawana rozmaitym przekształceniom chemicznym lub biotechnologicznym, w celu otrzymania nowych preparatów leczniczych.

Autor: Katarzyna Czuba

Źródło: http://laboratoria.net/pl/artykul/Be...ych;16209.html

Edycja: Literatura została zamieszczona w poście nr 13

Edytowane przez Estella
Czas edycji: 2014-08-14 o 10:35 Powód: uzupełnienie tekstu na prośbę autorku artykułu
201605161006 jest offline   Odpowiedz cytując
Stary 2014-02-24, 04:41   #2
Anthei
Przyczajenie
 
Avatar Anthei
 
Zarejestrowany: 2014-02
Wiadomości: 13
Dot.: Betulina - substancja przeciwnowotworowa, przeciwzapalna, przeciwbakteryjna, z

No i zobaczymy, jak betulina rozprawia się z gronkowcami. Przetestowałam 25 antybiotyków na heamophilusa aureusa. Niby w zatokach czysto, ale, drodzy państwo, na skórze nadal pojawiają się czyraki. Ponoć najtrudniej wybić to paskudztwo ze skóry. Ponieważ mój dermatolog/laryngolog/lekarz ogólny jedyne, co chcą mi dawać, to antybiotyki, zgłosiłam protest i zaczynam ratować się brzozą. Co będzie, jak już moja betulinka przyjdzie i zacznę ją brać, odezwę się i powiadomię o efektach
__________________
"...wody płyną i płyną, wiosny błysną i giną, idziesz ziemią ledwie pamiętaną..."
Anthei jest offline   Odpowiedz cytując
Stary 2014-02-24, 06:55   #3
201605161006
Konto usunięte
 
Zarejestrowany: 2012-05
Lokalizacja: Poznań
Wiadomości: 8 582
Dot.: Betulina - substancja przeciwnowotworowa, przeciwzapalna, przeciwbakteryjna, z

Sylveco ma też krem z betuliną, jeśli masz zmiany skórne to możesz też na skórę zastosować . Sama się na niego szykuję, jak skończy mi się to co mam. Ma bardzo dobry skład, niedrażniące wypełniacze, betulina i bodajze wyciągi z pestek winogron i z sosny. Łącznie ma raptem z 8 składków? Ale jak pisałam w innym wątku - lepiej jakbys jednocześnie zaparzała sobie kore brzozy, bo zawiera ona olejki eteryczne, które wzmacniają działanie betuliny, przeciwko gronkowcowi. A tak w ogóle to co to jest dokładmnie Heamophilus aureus? Myślałam, że gronkowiec złocisty to Staphyllococcus aureus .

Edytowane przez 201605161006
Czas edycji: 2014-02-24 o 06:58
201605161006 jest offline   Odpowiedz cytując
Stary 2014-02-24, 14:53   #4
joanna453
Wtajemniczenie
 
Avatar joanna453
 
Zarejestrowany: 2006-09
Lokalizacja: z kosmosu
Wiadomości: 2 758
Dot.: Betulina - substancja przeciwnowotworowa, przeciwzapalna, przeciwbakteryjna, z

Cytat:
Napisane przez takasobie93 Pokaż wiadomość
Sylveco ma też krem z betuliną, jeśli masz zmiany skórne to możesz też na skórę zastosować . Sama się na niego szykuję, jak skończy mi się to co mam. Ma bardzo dobry skład, niedrażniące wypełniacze, betulina i bodajze wyciągi z pestek winogron i z sosny. Łącznie ma raptem z 8 składków? Ale jak pisałam w innym wątku - lepiej jakbys jednocześnie zaparzała sobie kore brzozy, bo zawiera ona olejki eteryczne, które wzmacniają działanie betuliny, przeciwko gronkowcowi. A tak w ogóle to co to jest dokładmnie Heamophilus aureus? Myślałam, że gronkowiec złocisty to Staphyllococcus aureus .
Mam ten kremik, kupiłam go kilka dni temu w sklepie zielarskim za 30zł. Faktycznie ma bardzo naturalny, pozbawiony konserwantów skład a mianowicie zawiera składniki aktywne takie jak betulina, olej jojoba, olej sojowy, z pestek winogron i wosk pszczeli. Ma zupełnie inną konsystencję niż kremy drogeryjne. Pozostawia bardzo tłusty filtr, dlatego aplikuję go tylko i wyłącznie na noc. Po przebudzeniu ładnie się wchłania. Mam zamiar kupić jeszcze zawiesinę z betuliną do użytku zewnętrznego jak i wewnętrznego. Czekam aż sprowadzą ją do mojego zielarskiego.
Zdecydowałam się na zakup kosmetyków z betuliną gdyż widziałam jak pomogły z problemami trądzikowymi i bliznami mojemu koledze z pracy. Wyleczyły całkowicie aktywne stany ropne, blizny się wygładziły, od dawna żadne trądzikowe niespodzianki mu się nie pojawiają... no byłam w szoku. Sama może nie mam aż takich problemów skórnych, jedynie zaskórniki i mocno przetłuszczającą się strefę T ale po zobaczeniu jak dały rade z tak mocnym problemami zdecydowałam się zakupić te kosmetyki.
__________________Bloguję
joanna453 jest offline   Odpowiedz cytując
Stary 2014-02-25, 10:33   #5
Anthei
Przyczajenie
 
Avatar Anthei
 
Zarejestrowany: 2014-02
Wiadomości: 13
Dot.: Betulina - substancja przeciwnowotworowa, przeciwzapalna, przeciwbakteryjna, z

Cytat:
Napisane przez takasobie93 Pokaż wiadomość
A tak w ogóle to co to jest dokładmnie Heamophilus aureus? Myślałam, że gronkowiec złocisty to Staphyllococcus aureus .
Tak sobie zestawiłam dwie bakterie, Haemophilus Spp (a także Haemoph. influenza, pałeczki grypy, których namnażenie w moim nosie o dziwo nie powoduje grypy, tylko stan zapalny zatok) i Staph. aureus, bo te właśnie mnie prześladują. Od dziecka - w kółko anginy ropne, po wycięciu migdałków zatoki, zatoki.. i morze antybiotyków. Z tym zaparzaniem wolę się wstrzymać, bo u mnie wszystkie inhalacje kończą się podrażnieniem błon śluzowych nosa i przeziębieniem, z którego wykluwa się cudowna ropa w zatokach. Nad kremem z betuliną zastanawiam się, ale wiem, że to się może mijać z celem. Dlaczego? Skoro to bakterie, to jak przestaną się wylęgać w skórze, pójdą w zatoki. Jak stosowałam różne maści z antybiotykami na twarz, po tygodniu buźka była tylko jeszcze bardziej podrażniona; a jak trafił się jakiś naprawdę silny, to owszem, znikały zmiany, pojawiały się zapalenia zatok. I tak w kółeczko.. A moja betulina wciąż w drodze..
__________________
"...wody płyną i płyną, wiosny błysną i giną, idziesz ziemią ledwie pamiętaną..."
Anthei jest offline   Odpowiedz cytując
Stary 2014-02-25, 11:26   #6
201605161006
Konto usunięte
 
Zarejestrowany: 2012-05
Lokalizacja: Poznań
Wiadomości: 8 582
Dot.: Betulina - substancja przeciwnowotworowa, przeciwzapalna, przeciwbakteryjna, z

Cytat:
Napisane przez Anthei Pokaż wiadomość
Tak sobie zestawiłam dwie bakterie, Haemophilus Spp (a także Haemoph. influenza, pałeczki grypy, których namnażenie w moim nosie o dziwo nie powoduje grypy, tylko stan zapalny zatok) i Staph. aureus, bo te właśnie mnie prześladują. Od dziecka - w kółko anginy ropne, po wycięciu migdałków zatoki, zatoki.. i morze antybiotyków. Z tym zaparzaniem wolę się wstrzymać, bo u mnie wszystkie inhalacje kończą się podrażnieniem błon śluzowych nosa i przeziębieniem, z którego wykluwa się cudowna ropa w zatokach. Nad kremem z betuliną zastanawiam się, ale wiem, że to się może mijać z celem. Dlaczego? Skoro to bakterie, to jak przestaną się wylęgać w skórze, pójdą w zatoki. Jak stosowałam różne maści z antybiotykami na twarz, po tygodniu buźka była tylko jeszcze bardziej podrażniona; a jak trafił się jakiś naprawdę silny, to owszem, znikały zmiany, pojawiały się zapalenia zatok. I tak w kółeczko.. A moja betulina wciąż w drodze..
To może spróbuj pić sok z liści brzozy? Na doz można dostać za 10 zł (wpisz w wyszukiwarkę doz: Succus Betulae)
Nie jest to ten popularny sok z brzozy, co się pozyskuje wierceniem, tylko po prostu wyciśnięty z liści. Można też, jeśli masz wyciskarkę, pozbierać w jakiejś ładnej okolicy i zrobić samodzielnie . Bo jednak działanie synergiczne (uzupełniające/wzmacniające) między betuliną a olejkami eterycznymi w brzozie jest dość istotne. To tak jak z selenem i witaminą E, selen sam z siebie nie ma działania przeciwnowotworowego, a sama witamina E wręcz działa nowotworowo, ale połączone mają działanie przeciwnowotworowe.
201605161006 jest offline   Odpowiedz cytując
Stary 2014-03-01, 00:51   #7
Anthei
Przyczajenie
 
Avatar Anthei
 
Zarejestrowany: 2014-02
Wiadomości: 13
Dot.: Betulina - substancja przeciwnowotworowa, przeciwzapalna, przeciwbakteryjna, z

Dzięki Zamówiłam sok, a także liście, żeby sobie zaparzyć i ewentualnie porobić inhalacje.
Biorę betulinę 2 dzień. Ta jest firmy Sylveco, opakowanie ma 110 ml, dołączono łyżeczkę do wymierzenia dawki (2 łyżeczki dziennie). W konzystencji przypomina piankę do golenia. W smaku nie przypomina mi kompletnie niczego, co znałam wcześniej, więc nie umiem przyrównać, ale smak też nie odpycha w sposób jakiś odrażający, można znieść. Jak na cenę to jednak opakowanie jest dość małe i starczy tylko na miesiąc szacunkowo. Nie zaobserwowałam jeszcze działań, które mogłabym bezpośrednio powiązać z braniem betuliny (nie przyjmuję żadnych innych leków - poza Euthyroxem od kilku lat- ani suplementów diety, jedynie piję czerwoną herbatę od tygodnia, ale pijałam ją też wcześniej). Zobaczymy, co dalej
__________________
"...wody płyną i płyną, wiosny błysną i giną, idziesz ziemią ledwie pamiętaną..."
Anthei jest offline   Odpowiedz cytując
Stary 2014-03-01, 19:49   #8
201605161006
Konto usunięte
 
Zarejestrowany: 2012-05
Lokalizacja: Poznań
Wiadomości: 8 582
Dot.: Betulina - substancja przeciwnowotworowa, przeciwzapalna, przeciwbakteryjna, z

A jakimi badaniami sprawdzasz czy nadal masz gronkowca? Wymaz z gardła, czy coś innego? Ja zamówiłam 200 gram czyra brzozy, w poniedziałek odbiorę, korę brzozy też zamówię i będę sobie zaparzala z mieszanką typowo przeciwnowotworową .
201605161006 jest offline   Odpowiedz cytując
Stary 2014-03-02, 09:05   #9
Anthei
Przyczajenie
 
Avatar Anthei
 
Zarejestrowany: 2014-02
Wiadomości: 13
Dot.: Betulina - substancja przeciwnowotworowa, przeciwzapalna, przeciwbakteryjna, z

Zaobserwowałam 1 możliwy efekt brania betuliny - senność.
Co do badań, to wymazy z krosty, z gardła, z nosa. Nie zawsze dają efekty, bo to gie potrafi się głęboko schować. Jak brałam antybiotyki, moja skóra była gładka jak pupa niemowlęcia; jak przestałam je brać, wychodzą ropne zmiany. To było zawsze miarodajne dla mnie, nie wiedziałam wtedy nawet o istnieniu wymazów, ówczesny laryngolog zaglądał mi do gardła i dawał od razu Zinnat albo Amoksiklav/Augumentin 1000 (8 lat temu)... jak zmieniłam lekarza, to się zaczęły wymazy i inne antybiotyki.. można zwariować, naprawdę..
__________________
"...wody płyną i płyną, wiosny błysną i giną, idziesz ziemią ledwie pamiętaną..."
Anthei jest offline   Odpowiedz cytując
Stary 2014-03-06, 19:16   #10
Anthei
Przyczajenie
 
Avatar Anthei
 
Zarejestrowany: 2014-02
Wiadomości: 13
Dot.: Betulina - substancja przeciwnowotworowa, przeciwzapalna, przeciwbakteryjna, z

Popijam sok z brzozy Succus Betulae PhytoPharm, wieczorem raczę się Ecobetulą, parzę sobie listki brzozy (Zakład Konfekcjowania Ziół FLOS) i efekt jest obecnie taki, że skóra się znacznie bardziej łuszczy, a po złuszczeniu poprawia się jej elastyczność i koloryt. To z pewnością zasługa betuliny.. niestety, wychodzą też zmiany ropne na skórze, a więc bez zmian - mam nawet wrażenie, że jest ich więcej - możliwe, że organizm walczy Zobaczymy, to dopiero kilka dni kuracji.
__________________
"...wody płyną i płyną, wiosny błysną i giną, idziesz ziemią ledwie pamiętaną..."
Anthei jest offline   Odpowiedz cytując
Stary 2014-03-21, 21:04   #11
201605161006
Konto usunięte
 
Zarejestrowany: 2012-05
Lokalizacja: Poznań
Wiadomości: 8 582
Dot.: Betulina - substancja przeciwnowotworowa, przeciwzapalna, przeciwbakteryjna, z

I jak tam obecnie sprawa sie ma? Zastosowalas tez kore brzozy, czy te wyciągi, liscie, bez kory? Kora brzozy i ''huba'' brzozowa w Twoim wypadku są akurat dość istotne, bo kora brzozy zawiera jeszcze olejki eteryczne wspomagajace dzialanie betuliny i rowniez dzialajace negatywnie na m.in. gronkowca, poza tym huba brzozy ma interferon wzmacniajacy odpornosc znacząco. Dlatego jesli jeszcze nie wdrozylas kory brzozy i huby brzozowej do tego to polecam . Kora brzozy na allegro kosztuje kolo 15 zl/pol g, huba brzozy na dozie 4 zł za 50 gram.
201605161006 jest offline   Odpowiedz cytując
Stary 2014-07-31, 18:34   #12
201605161006
Konto usunięte
 
Zarejestrowany: 2012-05
Lokalizacja: Poznań
Wiadomości: 8 582
Dot.: Betulina - substancja przeciwnowotworowa, przeciwzapalna, przeciwbakteryjna, z

Anthei, daj znać jak wyszła Twoja kuracja, jak efekty?
201605161006 jest offline   Odpowiedz cytując
Stary 2014-08-14, 09:32   #13
Estella
Zakorzenienie
 
Avatar Estella
 
Zarejestrowany: 2003-04
Wiadomości: 8 638
Dot.: Betulina - substancja przeciwnowotworowa, przeciwzapalna, przeciwbakteryjna, z

Literatura:
1. Dzubak P., Hajduch M., Vydra D., Hustova A., Kvasnica M., Biedermann D., Markova U., Urban M., Sarek J. Pharmacological activities of natural triterpenoids an their therapeutic implications. Nat. Prod. Rep. 2006. 23, 394-411.
2. Achrem-Achremowicz J., Janeczko Z. Betulina - prekursor nowych środków leczniczych. Farm. Pol. 2002. 58. 17, 799-804.
3. Eckerman C., Ekman R. Comparison of solvents for extraction and crystalization of betulinol from birch bark waste. Paperi ja Puu. 1985. 67, 100-106.
4. Kim D., Pezzuto J., Pisha E. Synthesis of betulinic acid derivatives with activity against human melanoma. Bioorg. Med. Chem. Lett. 1998. 8, 1707-1712.
5. Csuk R., Schuck K., Schafer R. A practical synthesis of betulinic acid. Tetrahed Lett. 2006. 47, 8769-8770.
6. Ryu S.Y., Oak M.H., Yoon S.K., Cho D.I., Yoo G.S., Kim T.S., Kim K.M. Antiallergic and anti-inflammatory triterpenes from the herb of Prunella mdgaris. Plant. Med. 2000. 66, 358-360.
7. Pisha E., Heebyung Ch., Lee I.S., Chagwedera T., Farnsworth N., Cordell G., Beecher Ch., Fong H., Kinghorn A.D., Brown D., Wani M., Wall M., Hieken T., Cupta T., Pezzuto J. M. Discovery of betulinic acid as a selective inhibitor of human melanoma that functions by induction of apoptosis. Nat. Med. 1995. 1, 1046-1051.
8. Hashimoto F., Kashiwada Y, Cosentino L. M., Chen C.H., Garrett P.E., Lee K.H. Synthesis and anti-HIV actiyity of betulinic acid and dihydrobetulimc acid derivatives. Bioorg. Med. Chem. Lett. 1997. 5, 12, 2133-2143.
9. Hiroya K., Takahashi T., Miura N., Naganuma A., Sakamoto T. Synthesis of betulin derivatives and their protective effect against the cytotoxity of cadmium. Bioorg. Med. Chem. 2002. 10, 3229-3236.
10. Tubek B., Wawrzeńczyk C. Właściwości biologiczne betuliny i jej pochodnych. Na pograniczu Chemii i Biologii. Wyd. Nauk. UAM w Poznaniu, 2010. 25, 33-46.
__________________
[SIGPIC][/SIGPIC]

Każde przeżyte życie po części składa się z tego, czego nie zrobiło się albo nie powiedziało w jedynym właściwym momencie.
Siegfried Obermeier
Estella jest offline   Odpowiedz cytując
Odpowiedz

Nowe wątki na forum Dietetyka


Ten wątek obecnie przeglądają: 1 (0 użytkowników i 1 gości)
 
Narzędzia

Zasady wysyłania wiadomości
Nie możesz zakładać nowych wątków
Nie możesz pisać odpowiedzi
Nie możesz dodawać zdjęć i plików
Nie możesz edytować swoich postów

BB code is Włączono
Emotikonki: Włączono
Kod [IMG]: Włączono
Kod HTML: Wyłączono

Gorące linki


Data ostatniego posta: 2014-08-14 10:32:59


Strefa czasowa to GMT +1. Teraz jest 14:54.