Klub Recenzentki Kody rabatowe Konkursy i testy
Statystyki: + Dodaj produkt + Dodaj Look
Składnik:

Nitrocellulose

Nitroceluloza

Cellulose Tetranitrate, Guncotton

Mieszanina estrów celulozy i kwasu azotowego. Dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych np. alkoholu etylowym, acetonie, benzenie. Nierozpuszczalna w wodzie, łatwopalna i wybuchowa.

Stosowana przede wszystkim w lakierach do paznokci. Po rozpuszczeniu powstaje lakier nitrocelulozowy, tworzy powłokę dla lakierów, substancja błonotwórcza.

Substancja półsyntetyczna

Nośnik

Substancja filmotwórcza

1
słabsze działanie silne działanie

Brak ostrzeżeń

Produkty z tym składnikiem

Nie posiadamy podobnych produktów dla danej katergorii.