Poprzedni artykuł: Prosty przepis na domowy tort na roczek! Następny artykuł: Zmiany w zasiłku rodzinnym w 2016 roku!

Szokujące dane na temat przemocy w polskich szkołach

Wyniki badań przeprowadzonych pod koniec ubiegłego roku, dotyczące przemocy w polskich szkołach są szokujące. Około 10% uczniów doświadcza agresji ze strony rówieśników.

Agresja w szkole

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych wynika, że około 10% uczniów doświadcza przemocy w szkole. Ofiarami padają najczęściej dzieci, z ubogich rodzin, wyróżniające się na tle rówieśników, słabsze z WF'u, ale również te które nie mają wsparcia rodziców. Co zaskakujące, do największej liczby nadużyć dochodzi w klasach IV-VI szkoły podstawowej, a nie jak sądzono dotychczas, w gimnazjach.

„Badanie obala mit, że gimnazjum jest głównym siedliskiem przemocy, lecz pokazuje, że zachowania takie pojawiają się u młodszych dzieci i w ramach dojrzewania społecznego stopniowo topnieją." – skomentował sprawę dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Michał Federowicz.

Chłopiec

Przemoc psychiczna w szkole

W placówkach edukacyjnych najczęściej dochodzi do tzw. agresji relacyjnej, której doświadcza ponad połowa uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 1/3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Agresja relacyjna to m.in. nastawianie klasy przeciwko uczniowi, obgadywanie i izolowanie ucznia.

Na drugim miejscu plasuje się agresja werbalna, czyli krzyk, wyzywanie i obrażanie. Na trzecim miejscu znajdują się zachowania ośmieszające i poniżające. Kolejne miejsce przypada agresji materialnej (niszczenie rzeczy lub ich kradzież) oraz agresji elektronicznej, do której dochodzi poprzez Internet. Na ostatnim miejscu w badaniach znajduje się agresja fizyczna, której doświadcza 1/3 uczniów szkół podstawowych, 1/5 gimnazjalistów i 1/10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

„Wyniki badania pokazują zatem, że większość uczniów w polskich szkołach doświadcza szeroko rozumianych agresywnych zachowań ze strony kolegów i koleżanek, przy czym częściej są to działania w sferze słownej i relacyjnej, niż agresja fizyczna.” – skomentowała sytuację współautorka badania Dominika Walczak, liderka Zespołu Badań Nauczycieli IBE.

Najwyższy współczynnik agresywnych zachowań przypada na szkoły podstawowe. W szkołach gimnazjalnych rzadziej spotyka się przejawy przemocy fizycznej, za to częściej agresji elektronicznej.

Z badań wynika również, że za najbardziej dotkliwe przejawy agresji dzieci uznały kolejno: nastawianie klasy przeciwko uczniowi, wykluczenie z grupy, poniżanie, bicie i obgadywanie. Bardzo często dzieci wskazywały też, udostępnianie w Internecie ośmieszających informacji, zdjęć i filmów.

Ofiarami przemocy szkolnej częściej padają chłopcy niż dziewczynki. Dręczycielami w większości przypadków również są chłopcy. Co nie oznacza, że sprawa dziewczynek nie dotyczy. Badania pokazują też, że dręczyciel i ofiara najczęściej uczęszczają do tej samej klasy. Osoby, które doświadczają przemocy w szkole najczęściej ignorują zaczepki i starają się trzymać na uboczu, bardzo rzadko proszą o pomoc nauczycieli.

Uczennica

Przeciwdziałanie agresji w szkole

Co zaskakujące większość wychowawców i nauczycieli ma świadomość istnienia przemocy w szkole, ale niewielu zdaje sobie sprawę ze skali problemu. Co czwarty wychowawca w gimnazjum i co piąty w szkole podstawowej jest przekonany, że w jego klasie nie dochodzi do nadużyć. Badanie ukazało również dużą zależność między atmosferą panującą w klasie, a skalą przemocy. W klasach, w których uczniowie mogą liczyć na wsparcie nauczycieli oraz są edukowani, co do zasad panujących w placówce, rzadziej dochodzi do aktów agresji.

Stop przemocy w szkole

Powstała lista rekomendacji, która ma przeciwdziałać przemocy i agresji w szkołach. Placówki edukacyjne mają się skupić m.in. na:

  • budowaniu pozytywnej atmosfery w klasach
  • lekcjach, które wspomogą kompetencje społeczne
  • uświadamianiu dzieci, jak powinny się zachowywać będąc świadkami przemocy
  • wypracowaniu procedur reagowania
  • pracy z uczniami agresywnymi
  • ustaleniu jasnych zasad i reagowaniu, na ich łamanie

W planach są też warsztaty, w ramach których będą prowadzone ćwiczenia oraz dyskusje dotyczące zjawiska agresji i jej przeciwdziałania. Uczniowie mają brać czynny udział w zajęciach poprzez wymienianie się doświadczeniami.

*Badanie przeprowadzono w okresie listopad-grudzień 2014 r. w 185 szkołach (40 szkołach podstawowych, 70 gimnazjach, 25 liceach ogólnokształcących, 25 technikach i 25 zasadniczych szkołach zawodowych). Uczestniczyło w nim blisko 11 tys. uczniów z ponad 550 klas, blisko 530 wychowawców badanych klas, ponad 240 psychologów i pedagogów szkolnych i ponad 4000 nauczycieli niebędących wychowawcami badanych uczniów. (Źródło: PAP)

Czy Wasze dzieci doświadczyły przemocy w szkole?

zdjęcia: Fotolia

Polecany film


Komentarze

Ładowanie komentarzy...

Dodaj komentarz

Użytkownik niezalogowany

24 marca 2019, 17:28

Zobacz także

Nasze propozycje