Poprzedni artykuł: Synek znanej modelki podbija internet - na czym polega jego niezwykłoś... Następny artykuł: Dlaczego warto ćwiczyć jogę w ciąży

Ulga prorodzinna- najważniejsze informacje

W naszym poradniku znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące ulgi prorodzinnej. Sprawdź jaka kwota Ci przysługuje i jakich formalności należy dopełnić, aby otrzymać ulgę na dziecko.
Mama z dzieckiem

Komu przysługuje ulga prorodzinna?

Ulga prorodzinna przysługuje osobom rozliczającym się na formularzu PIT-37 oraz PIT-36. Ulga nie przysługuje rodzicom zarabiającym ponad 112tys. zł rocznie (miesięcznie ok. 9,3 tys.), którzy mają jedno dziecko. Dla matek samotnie wychowujących jedno dziecko obowiązuje limit 56 tys. zł. Dochód brutto pomniejszony o składki ZUS ze wszystkich rodzajów działalności należy porównać z wyżej wymienioną kwotą. Zmiany, które obowiązują od stycznia 2015 roku zwiększają możliwość odliczenia ulgi prorodzinnej. Po raz pierwszy ulgę prorodzinną można odliczyć nie tylko od podatku, ale też od składek ZUS i zdrowotnej. Cała składka wynosi 9% podstawy wymiaru, odliczenia można dokonać od 7,75% wymiaru składki. Zmiana zwiększy możliwość odzyskania całej ulgi rodzinom wielodzietnym. Jednak część rodzin wielodzietnych może mieć problem wykorzystaniem ulgi w pełni. Kwota zwrotu nie może być większa niż łączna kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, podlegających odliczeniu. Nie zmieni się sytuacja osób z umową o dzieło, które składek nie opłacają.

Ulga prorodzinna-jaką kwotę można odliczyć?

Kwota ulgi prorodzinnej przysługująca od 2015 roku:

 • 1 dziecko- 1112,04 zł
 • 2 dzieci- 2224,08 zł
 • 3 dzieci- 4225,82 zł
 • 4 dzieci- 6894,72 zł

Od kiedy przysługuje ulga prorodzinna?

Ulga prorodzinna naliczana jest miesięcznie. W przypadku jednego dziecka miesięczna kwota to 92,67zł, dwójki 92,67, trójki 166,67 i czwórki 225. Jeśli dziecko urodziło się np. w lutym ulga przysługiwać będzie za cały luty i kolejne miesiące.

Przykładowe kwoty przysługujące rodzicom dziecka urodzonego w lutym:

 • 1. dziecko 92,67 zł x 11 miesięcy=1019,37 zł
 • 2. dziecko 92,67 zł x 11 miesięcy=1019,37 zł
 • 3. dziecko 166,67 zł x 11 miesięcy=1833,37 zł
 • 4. dziecko 225 zł x 11 miesięcy=2475 zł

Do kiedy przysługuje ulga prorodzinna?

Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom dzieci, które się uczą oraz rodzicom dzieci, które nie ukończyły 25 lat. Ulga na dziecko naliczana jest miesięcznie i w tym wypadku może zostać naliczona do miesiąca, w którym dziecko ukończy 25 lat lub do miesiąca, w którym dziecko zakończyło edukację. Np. na dziecko, które kończy 25. rok życia we wrześniu przysługuje odliczenie za 9 miesięcy. Ulga przysługuje też w przypadku studiów dwustopniowych z zachowaną ciągłością oraz podczas urlopu dziekańskiego dziecka. W przypadku, gdy dziecko wchodzi w związek małżeński, można odliczyć ulgę do miesiąca, w którym był brany ślub.

Ulga prorodzinna a dochody dziecka

Jeśli roczne dochody dziecka przekroczą kwotę 3089 zł prawo do ulgi rodzicom nie przysługuje. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku dochodów z najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem oraz sprzedaży nieruchomości. W sytuacji, jeśli mamy troje dzieci i jedno z nich przekracza podaną wyżej kwotę rocznego dochodu tracimy ulgę na trzecie dziecko (166,67 zł miesięcznie). Analogicznie, gdy mamy dwoje dzieci i jedno z nich przekracza podaną wyżej kwotę rocznego dochodu, tracimy ulgę na drugie dziecko. Ulga na pierwsze dziecko nadal pozostaje (oprócz sytuacji, w której dochód rodziców przekracza 112 tys. zł rocznie).

PIT

Ulga prorodzinna-jak wypełnić PIT?

 • Gdy ulga prorodzinna nie przekracza kwoty podatku

Do rozliczenia potrzebujemy PIT-37 lub PIT-36 z wypełnionym załącznikiem PIT/O. Należy wypełnić punkt 3 części C, w którym zamieszczamy informację o ilości dzieci i kwocie ulgi. Następnie wypełniamy część E, w której uzupełniamy dane dziecka i ilość miesięcy, za które przysługuje nam ulga. W tej części możemy podzielić ulgę prorodzinną miesiącami pomiędzy małżonków.

 • Gdy ulga prorodzinna jest wyższa od podatku

W takiej sytuacji ulgę można odliczyć również od składek. Należy oprócz wypełnienia PIT/O uzupełnić załącznik PIT/UZ. W załączniku PIT/UZ wpisujemy kwotę dodatkowego limitu, która wynika z wcześniej zapłaconych składek (zdrowotnej i ZUS). Limit można obliczyć zmniejszając kwoty wykazane w PIT-37 (pozycje: 99,100,116,117) i PIT-36 o składki wykazane w PIT-36 lub PIT-28 (o ile takie były).

 • Ulga prorodzinna-rodzice rozliczają się razem

Małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie jeśli małżeństwo trwa cały rok podatkowy. Składają wtedy jeden załącznik PIT/UZ, a ich składki sumują się do limitu.

Sprawdź również nowy zasiłek macierzyński- państwo da 12 tys. zł na każdego noworodka oraz dowiedz się jak prawidłowo przewozić dziecko w foteliku- 4 zmiany w ustawie. Przeczytaj również o uldze na dziecko po rozwodzie rodziców.

zdjęcia: Fotolia

Polecany film


Komentarze

Ładowanie komentarzy...

Dodaj komentarz

Użytkownik niezalogowany

22 marca 2019, 07:06

Zobacz także

Nasze propozycje