Poprzedni artykuł: Kalendarz ząbkowania- kiedy pojawi się pierwszy ząbek? Następny artykuł: Lee Samantha tworzy na talerzach dzieła sztuki!

Najważniejsze informacje o zasiłku opiekuńczym na dziecko

Co zrobić gdy z powodów losowych nie masz z kim zostawić chorego lub zdrowego dziecka? Przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się najważniejszych informacji na temat zasiłku opiekuńczego.
Noworodek z tatą

Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko

Zasiłek opiekuńczy na dziecko zdrowe przysługuje obojgu rodzicom dziecka, które nie ukończyło 8 lat. Można się o niego ubiegać w przypadku gdy:

  • rodzic opiekujący się dzieckiem zachorował i nie jest w stanie sprawować opieki
  • rodzic na co dzień zajmujący się dzieckiem przebywa w szpitalu
  • mama sprawująca opiekę nad dzieckiem rodzi
  • żłobek, przedszkole lub szkoła zostały w sposób niezaplanowany zamknięte

Zasiłek może być wypłacany maksymalnie przez 60 dni w roku. Wyjątek stanowi sytuacja, w której matka dziecka przebywa w szpitalu po porodzie. Ojcu dziecka przysługuje wtedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który wynosi maksymalnie 8 tygodni. Te 56 dni nie są odejmowane od przysługujących 60.

Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko

O zasiłek opiekuńczy na dziecko chore można się ubiegać do 14 roku życia dziecka. Zasiłek przysługuje też na innych chorych członków rodziny. Warunkiem przyznania zasiłku opiekuńczego na chorego członka rodziny jest to, że członkowie rodziny muszą mieszkać w jednym miejscu. Zasiłek może być wypłacany maksymalnie przez 60 dni w roku na dziecko do 14 lat. W przypadku opieki nad dzieckiem powyżej 14 roku życia lub innym członkiem rodziny zasiłek może być wypłacany przez maksymalnie 14 dni w roku.

Zasiłek opiekuńczy- komu przysługuje

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które posiadają ubezpieczenie chorobowe. Warunkiem jego przyznania jest to, że żaden inny członek rodziny nie jest w stanie w tym czasie sprawować opieki. Na dziecko, które nie ukończyło 2 roku życia zasiłek opiekuńczy przysługuje zawsze, nawet jeśli są inni członkowie którzy są w stanie zapewnić opiekę. Zasiłek opiekuńczy przysługuje również na dzieci przysposobione oraz obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% wynagrodzenia pracownika. 

Zasiłek opiekuńczy dokumenty

W przypadku dziecka chorego złożyć u pracodawcy wypełniony przez lekarza druk ZUS ZLA.
W przypadku dziecka zdrowego, o tym jakie dokumenty będą potrzebne decydują okoliczności. Przykładowe dokumenty to:

  • zaświadczenie ze żłobka, przedszkola, szkoły
  • zaświadczenie lekarskie o pobycie rodzica w szpitalu
  • zaświadczenie lekarskie o pobycie w szpitalu spowodowanym porodem
  • druk ZUS Z-15
  • druk ZUS z-3
zdjęcia: Fotolia

Polecany film


Komentarze

Ładowanie komentarzy...

Dodaj komentarz

Użytkownik niezalogowany

23 stycznia 2019, 06:40

Zobacz także

Nasze propozycje