Poprzedni artykuł: Sprawdź 10 propozycji eleganckich, prostych i pięknych sukienek na wes... Następny artykuł: Najgorsze nawyki żywieniowe dzieci – na trudne pytania odpowiada diete...

8 ważnych formalności po porodzie! Sprawdź jak zarejestrować noworodka, nadać mu imię czy pesel

Uwaga rodzice, zmieniła się część przepisów dotyczących formalności po narodzinach dziecka! Co świeżo upieczony rodzic musi wiedzieć, aby nie utonąć w gąszczu przepisów? Oto 8 ważnych formalności, o których należy pamiętać po porodzie.
Dokumenty po porodzie

Jak zarejestrować narodziny dziecka?

Na zarejestrowanie narodzin rodzice mają 21 dni. Rejestracji dziecka dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka. Szpital automatycznie przesyła informację o nowym obywatelu do miejscowego Urzędu. Do rejestracji potrzebne są dokumenty potwierdzające tożsamość rodzica rejestrującego narodziny, w postaci dowodu osobistego, bądź paszportu. Do paszportu obowiązkowe jest zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Gminy o aktualnym zameldowaniu. Jeśli dziecko będzie rejestrować pełnomocnik rodziców, oprócz ich dokumentów tożsamości będzie potrzebował pełnomocnictwa. Urząd bezpłatnie wydaje jeden odpis aktu urodzenia. Dodatkowy odpis aktu urodzenia można uzyskać w dowolnym USC.

Jak ustalić ojcostwo?

Jeśli para jest w związku małżeńskim zakłada się, że mąż kobiety jest ojcem dziecka. Jeśli para nie jest w związku małżeńskim, do ustalenia ojcostwa potrzebne będzie oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Ten dokument można uzyskać w USC jeszcze przed narodzinami dziecka. Jeśli rodzice nie zrobią tego przed porodem, po narodzinach dziecka mają 3 miesiące na dopełnienie tej formalności.

Jak uzyskać numer PESEL?

Po wydaniu aktu urodzenia USC sam wystąpi o numer PESEL i poinformuje rodziców o nadaniu go.

Jak uzyskać ubezpieczenie zdrowotne dla dziecka?

Po narodzinach dziecka, jeden z rodziców musi zgłosić dziecko do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Należy to zrobić u swojego pracodawcy, za pomocą druku ZUS ZCZA. W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio w ZUS. Osoby bezrobotne, nie muszą niczego zgłaszać, dziecko objęte jest ubezpieczeniem automatycznie.

Jak wybrać opiekę medyczną dla dziecka?

Pediatrę i położną wybieramy przez wypełnienie odpowiedniego formularza w wybranej przychodni lub tuż po porodzie. Położna kilkukrotnie odwiedzi nas po powrocie ze szpitala z tzw. „wizytą patronażową”, na której sprawdzi stan mamy i dziecka oraz wspomoże wskazówkami na temat opieki nad noworodkiem. Na jedną wizytę patronażową powinien też przyjść pediatra.

Jak nadać imię?

Rejestrując dziecko rodzice mają prawo do nadania mu dwóch imion. Imię nie może być ośmieszające, nieprzyzwoite i musi wyraźnie wskazywać płeć dziecka. Można wybrać imię obcobrzmiące z zachowaniem oryginalnej pisowni. Nie istnieje wykaz imion zakazanych.

Jak zameldować dziecko?

Przy rejestracji noworodka urzędnik melduje dziecko w miejscu stałego bądź tymczasowego zameldowania rodziców lub u jednego z rodziców, u którego dziecko będzie faktycznie mieszkało.

Jak uzyskać becikowe?

Becikowe to jednorazowy zasiłek dla rodziców wysokości 1000 zł przysługujący na każde urodzone, żywe dziecko. Jest on wolny od podatku i przysługuje w każdej rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 1922 zł netto. Aby uzyskać becikowe należy złożyć w Urzędzie Gminy, bądź Ośrodku Pomocy Społecznej następujący komplet dokumentów:

  • wniosek o wydanie becikowego,
  • odpis aktu urodzenia dziecka,
  • ksero dowodów osobistych rodziców dziecka,
  • zaświadczenie o tym, że matka przynajmniej od 10. tygodnia ciąży była objęta opieką lekarską i wykonała przynajmniej trzy razy obowiązkowe badania (wystawia lekarz bądź położna),
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach za poprzedni rok,
  • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • oświadczenie o niepobraniu dotychczas becikowego na dane dziecko,
  • dokument poświadczający uzyskanie dochodu a także poświadczający jego wysokość w miesiącu poprzedzającym.

Na złożenie dokumentów rodzice mają 12 miesięcy. Rozpatrzenie decyzji trwa do 30 dni. Jeśli rodzina ma bardzo niski dochód może starać się także o becikowe samorządowe i zasiłek rodzinny.

Sprawdź nowe becikowe 2016, Państwo da 12 tys. na każdego noworodka oraz 4 zmiany w ustawie dotyczącej przewożenia dzieci w fotelikach samochodowych. Dowiedz się też o jakie świadczenia mogą ubiegać się rodzice niepełnosprawnego dziecka.

zdjęcia: Fotolia

Polecany film


Komentarze

Ładowanie komentarzy...

Dodaj komentarz

Użytkownik niezalogowany

23 marca 2019, 03:20

Zobacz także

Nasze propozycje