Statystyki: + Dodaj produkt + Dodaj Look

BHT - właściwości i zastosowanie

Butylowany hydroksytoluen

Butylohydroksytoluen, Butylated Hydroxytoluene

Opis
Substancja w postaci białych lub jasnożółtych kryształów lub proszku, o niezbyt wyczuwalnym zapachu. Otrzymywana w reakcji p-krezolu z izobutylenem katalizowanym kwasem siarkowym. Wrażliwa na nadtlenki, zasady, silne kwasy, rozpuszczalna w toluenie, tłuszczach i alkoholu etylowym 90%. Nierozpuszczalna w wodzie. Stężenie w kosmetykach: Od 0,01-0,1%.
Działanie w kosmetykach

Konserwuje i zapobiega utlenianiu lipidów i składników tłuszczowych w emulsjach, zmianie barwy i zapachu kosmetyków. Stabilizuje polifenole, wykazuje synergię z chelatorami, np EDTA. Maskuje niepożądane zapachy w kosmetyku.

Typ składnika

Substancja syntetyczna

Funkcja w kosmetyku

Konserwant

Substancja maskująca

Alergenne
3
słabsze działanie silne działanie
Bezpieczne dla kobiet w ciąży

Nie wiadomo

Tak

Nie

Ostrzeżenia

Może wywoływać wysypkę, pokrzywkę, rzadziej duszności. W wysokim stężeniu wywołuje nowotwory u zwierząt laboratoryjnych. W niektórych krajach substancja ta jest zabroniona do stosowania w kosmetykach dla dzieci.

Produkty z tym składnikiem

Nie posiadamy podobnych produktów dla danej katergorii.