Statystyki: + Dodaj produkt + Dodaj Look
Składnik:

Methylisothiazolinone

Metyloizotiazolinon

2-Methyl-2H-Isothiazol-3-one, 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-one, 2-Methyl-3-(2H)-Isothiazolone

2-metylo-2H-izotiazol-3-on.

Substancja konserwująca, która uniemożliwia rozwój i przetrwanie mikroorganizmów w czasie przechowywania produktu. Chroni kosmetyk przed wtórnym zakażeniem bakteryjnym – mikroorganizmami, które mogą być wprowadzane do produktu poprzez kontakt produktu ze skórą (np. w czasie nabierania kremu palcem) lub otoczeniem.

Substancja syntetyczna

5
słabsze działanie silne działanie

W opinii Komitetu Naukowego ds. Produktów Konsumenckich z 2004 roku substancja została uznana za bezpieczną dla zdrowia ludzi. The Personal Care Association (europejskie stowarzyszenie przemysłu kosmetycznego) rekomenduje, aby producenci stopniowo wycofywali MIT z kosmetyków niespłukiwanych. Składnik znajduje się w wykazie substancji konserwujących dozwolonych w produktach kosmetycznych z ograniczeniami (załącznik V do Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych). Jego dopuszczalne maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia wynosi 0,01% (100 ppm). Występuje też w mieszaninie z pochodną chlorową – methylchloroisothiazolinone (w stosunku 3:1). Maksymalne stężenie mieszaniny w produkcie gotowym wynosi 0,0015% (15 ppm).

Produkty z tym składnikiem

Nie posiadamy podobnych produktów dla danej katergorii.