Statystyki: + Dodaj produkt + Dodaj Look
Składnik:

Butane

Butan

Butanen, Butani, Diethyl, Methylethylmethane, N-Butane

Organiczny związek chemiczny z grupy alkanów, węglowodór pozyskiwany w procesie rafinacji ropy naftowej lub wytrącany w procesie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Bezzapachowa ciecz, która przechodzi w stan gazowy w temperaturze 0,5*C, nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w etanolu i eterze dietylowym. Jest gazem napędowym.

Stosowany w aerozolach w formie sprężonej, jako środek napędowy.

Substancja pochodzenia naturalnego

3
słabsze działanie silne działanie

Może podrażniać błony śluzowe, oczy oraz układ oddechowy. Substancja łatwopalna.

Produkty z tym składnikiem

Nie posiadamy podobnych produktów dla danej katergorii.