Statystyki: + Dodaj produkt + Dodaj Look
Składnik:

Potassium Hydroxide

Wodorotlenek potasu, zasada potasowa

KALII HYDROXIDUM, CAUSTIC POTASH, CAUSTIC POTASH, HYDROXYDE DE POTASSIUM (FRENCH), KALIUMHYDROXID (GERMAN), KALIUMHYDROXYDE (DUTCH), LYE, POTASSA, POTASSE CAUSTIQUE (FRENCH)

Wodorotlenek potasu, zasada potasowa, nieorganiczny związek chemiczny. Substancja rozpuszczalna w wodzie, a także w etanolu.

Wykorzystywana często do produkcji miękkich mydeł. Stosowany w formułach kosmetycznych jako regulator pH.

Substancja syntetyczna

W czystej postaci jest silnie żrący, może spowodować poważne oparzenia. Dozwolony do stosowania w ograniczonym stężeniu (lista substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonej ilości, zakresie i warunkach stosowania), maksymalne stężenie dopuszczalne do stosowania: -w produktach do usuwania skórek wokół paznokci to 5%, -w produktach ogólnych do prostowania włosów to 2%, w stosowaniu profesjonalnym to 4,5%, -jako regulator pH w depilatorach pH<12,7, -w innych zastosowaniach jako regulator pH to pH<11. Warunki i ostrzeżenia, jakie powinny być umieszczone na opakowaniach kosmetyków zawierających wodorotlenek potasu to: -w produktach do usuwania skórek wokół paznokci - "Zawiera alkalia", "Unikać kontaktu z oczami", "Może spowodować utratę wzroku", "Chronić przed dziećmi", -w preparatach do prostowania włosów przy stosowaniu ogólnym powinno być umieszczone ostrzeżenie - "Zawiera alkalia"," Unikać kontaktu z oczami", "Może spowodować utratę wzroku", "Chronić przed dziećmi", -w użytku profesjonalnym - "Tylko do użytku profesjonalnego", "Unikać kontaktu z oczami", "Może spowodować utratę wzroku", -w depilatorach (wodorotlenek potasu jest stosowany jako regulator pH) przy pH<12,7 - powinna być umieszczona informacja - "Chronić przed dziećmi", "Unikać kontaktu z oczami".

Produkty z tym składnikiem

Nie posiadamy podobnych produktów dla danej katergorii.