Statystyki: + Dodaj produkt + Dodaj Look

Aminomethyl Propanol - właściwości i zastosowanie

Aminometylopropanol

AMP, 2-Amino-2-Methylpropanol

Opis
Substancja małocząsteczkowa, alkanoloaminowa, rozpuszczalna w wodzie. Ma postać przezroczystej cieczy lub bezbarwnej pasty. Dopuszczalne stężenie w kosmetykach: Do 7%. W wyższych stężeniach działa drażniąco na skórę.
Działanie w kosmetykach

Składnik stabilizujący pH kosmetyków. Umożliwia rozpuszczalność w wodzie substancji żywicowych, powłokotwórczych oraz żelujących zarówno syntetycznych, jak i pochodzenia naturalnego.

Typ składnika

Substancja syntetyczna

Funkcja w kosmetyku

Regulator pH

Rozpuszczalnik

Substancja buforująca

Substancja pomocnicza

Alergenne
2
słabsze działanie silne działanie
Bezpieczne dla kobiet w ciąży

Nie wiadomo

Tak

Nie

Ostrzeżenia

Składnik nie może być stosowany w produktach zawierających aminy drugorzędowe, ponieważ w reakcji z nimi może uwalniać szkodliwe nitrozaminy.

Produkty z tym składnikiem

Nie posiadamy podobnych produktów dla danej katergorii.