Statystyki: + Dodaj produkt + Dodaj Look
Składnik:

T-Butyl Alcohol

tert-butanol, alkohol tert-butylowy

2-METHYLPROPAN-2-OL, t-BUTYL ALCOHOL, 1,1-DIMETHYLETHANOL, 2-METHYL-2-PROPANOL, 2-METHYLPROPAN-2-OL, TERT-BUTANOL, TERT-BUTYL ALCOHOL, TRIMETHYL CARBINOL, TRIMETHYLMETHANOL,1,1-DIMETHYLETHANOL

2-metylopropan-2-ol, alkohol alifatyczny. Organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi alifatycznych, jeden z izomerów butanolu. Najprostszy alkohol trzeciorzędowy.

Stosowany jako rozpuszczalnik w perfumach.

Substancja syntetyczna

Rozpuszczalnik

Brak ostrzeżeń

Produkty z tym składnikiem

Nie posiadamy podobnych produktów dla danej katergorii.