Statystyki: + Dodaj produkt + Dodaj Look
Składnik:

Isopentane

Izopentan

1,1,2-Trimethylethane, 2-Methylbutane, Ethyldimethylmethane, Isoamylhydride

Substancja pozyskiwana z pentanu, organicznego związku chemicznego z grupy alkanów. Węglowodór w postaci bezbarwnej, łatwopalnej cieczy, która w temp. 36*C ulega wrzeniu. Rozpuszczalna w acetonie lub etanolu, bardzo trudno rozpuszczalna w wodzie.

Składnik stosowany w produkcji aerozoli, umożliwia rozpylenie produktu. Jest także rozpuszczalnikiem i obniża oraz reguluje lepkość kosmetyków.

Substancja syntetyczna

Propelant

Regulator lepkości

Rozpuszczalnik

2
słabsze działanie silne działanie

Substancja sklasyfikowana jako alergen oraz neurotoksyna. Może być szkodliwa przy wdychaniu, może również przedostawać się przez skórę do krwiobiegu.

Produkty z tym składnikiem

Nie posiadamy podobnych produktów dla danej katergorii.