Podjęcie decyzji o odpowiednich czytaniach na ślub to wyzwanie, które otwiera przed parą młodą drogę do głębszego zrozumienia siebie nawzajem i tego, co chcą przekazać w dniu swojego ślubu. Wybór tych słów to coś więcej niż tylko element formalny ceremonii; to szansa na podzielenie się z bliskimi esencją Waszego związku i wspólnych nadziei.

Reklama

Spis treści:

 1. Jaka jest rola czytania na ślubie kościelnym?
 2. Najpopularniejsze czytania na ślub
 3. Kto powinien odczytać czytanie na ślubie?
 4. Kiedy jest pierwsze, a kiedy drugie czytanie na ślubie?
 5. Czy zamiast czytania na ślub można wybrać poezję?

Jaka jest rola czytania na ślubie kościelnym?

Rola czytań na ślubie kościelnym jest wielowymiarowa i odgrywa kluczowe znaczenie w kontekście sakramentalnym i duchowym tego wydarzenia. Czytania w obrzędzie ślubnym w Kościele Katolickim, jak również w innych tradycjach chrześcijańskich, pełnią kilka ważnych funkcji:

 • Przekazanie przesłania duchowego: Czytania wybrane na ślubie kościelnym często pochodzą z Pisma Świętego i są starannie dobrane tak, aby odzwierciedlały chrześcijańskie rozumienie małżeństwa. Zawierają one nauczanie na temat miłości, wierności, wzajemnego wsparcia i duchowej jedności, które są fundamentem chrześcijańskiego pojmowania związku małżeńskiego.
 • Wzbogacenie ceremonii: Czytania dodają głębi i znaczenia całej ceremonii, łącząc tradycję religijną z osobistym doświadczeniem pary. Stanowią one moment refleksji zarówno dla pary młodej, jak i dla zgromadzonych gości.
 • Podkreślenie sakramentu: W Kościele Katolickim małżeństwo jest uznawane za jeden z sakramentów, a odpowiednio dobrane czytania biblijne podkreślają tę sakramentalną naturę, przypominając o obecności i błogosławieństwie Boga w związku małżeńskim.
 • Perspektywa na przyszłość: Czytania mogą również służyć jako źródło inspiracji i wskazówek dla pary młodej, ukazując duchowe i moralne aspekty, które będą ważne w ich wspólnym życiu małżeńskim.
 • Uczczenie tradycji: Dla wielu par, wybór tradycyjnych czytań jest także sposobem na uhonorowanie swojego dziedzictwa religijnego i kulturowego, stanowiąc most łączący przeszłość z przyszłością.

W związku z tym wybór czytań na ślubie kościelnym jest istotną decyzją, która wpływa na ton i duchowy wymiar całej ceremonii. Przy wyborze tych tekstów, pary często kierują się zarówno osobistymi uczuciami, jak i głębokim znaczeniem, które te słowa mają w kontekście ich wiary i życia małżeńskiego.

Getty Images@ Viorel Kurnosov

Najpopularniejsze czytania na ślub

Najpopularniejsze czytania z Pisma Świętego wybierane na śluby, szczególnie w tradycji kościoła katolickiego, często koncentrują się na tematach miłości, wierności, wsparcia i duchowego aspektu związku małżeńskiego. Oto kilka przykładów:

Zobacz także
 • 1 Koryntian 13:1-13 - Znany jako "Hymn o miłości", ten fragment mówi o wartościach miłości i jest często wybierany ze względu na jego piękne i głębokie opisanie miłości, która "wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma".
 • List do Efezjan 5:21-33 - Ten fragment mówi o relacjach małżeńskich jako o wzajemnym szacunku i miłości, porównując związek męża i żony do relacji między Chrystusem a Kościołem.
 • Księga Rut 1:16-17 - Słowa Rut do Noemi o wierności i towarzyszeniu są często interpretowane jako symbol oddania i miłości, które są ważne w małżeństwie: "Gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę".
 • Księga Przysłów 31:10-31 - Opis "niewiasty cnotliwej", będący pochwałą cnót, jakie powinna posiadać żona, często wybierany dla jego tradycyjnego ujęcia ról i wartości w małżeństwie.
 • Pieśń nad Pieśniami 2:8-10, 14, 16a; 8:6-7a - Ten fragment jest lirycznym i poetyckim przedstawieniem miłości i namiętności, często wybierany za jego piękne i głębokie wyrażenie romantycznej miłości.
 • Ewangelia według św. Jana 15:9-12 - W tych wersach Jezus mówi o miłości i nakazuje swoim uczniom, aby się wzajemnie miłowali, co odzwierciedla chrześcijańskie rozumienie miłości.
 • Ewangelia według św. Mateusza 19:4-6 - Fragment, w którym Jezus odnosi się do początków stworzenia i jedności małżeńskiej, mówiąc: "Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela".
 • Księga Rodzaju 2:18-24 - Opis stworzenia Ewy i ustanowienia związku małżeńskiego, symbolizujący jedność i współpracę w małżeństwie.

Te wybrane fragmenty z Pisma Świętego są często wybierane na śluby ze względu na ich głęboki i uniwersalny przekaz dotyczący miłości, wierności i wzajemnego wsparcia, które są fundamentem chrześcijańskiego małżeństwa.

Zobacz także: Zapowiedzi przedślubne - czym są, ile kosztują i czy są obowiązkowe?

Kto powinien odczytać czytanie na ślubie?

Na ślubie, zwłaszcza w obrządku katolickim i innych tradycjach chrześcijańskich, czytania są zazwyczaj odczytywane przez wybrane przez parę młodą osoby, które nie są duchownymi. To często bliscy członkowie rodziny lub przyjaciele, których pary chcą w ten sposób włączyć w ceremonię. Takie wybory nadają czytaniom osobisty charakter i pozwalają na wyrażenie bliskości i zaangażowania w życie pary.

W niektórych przypadkach pary decydują się na wybór osób, które miały istotny wpływ na ich związek lub duchowe życie, takich jak mentorzy czy długoletni przyjaciele rodziny. Jest to sposób na uhonorowanie tych osób i podkreślenie ich roli w życiu pary młodej.

Czasem do czytania są zapraszane osoby z doświadczeniem liturgicznym, które potrafią właściwie przekazać treść i ton sakralnych tekstów. Takie osoby mogą lepiej radzić sobie z publicznym wystąpieniem i mogą bardziej efektywnie komunikować ważne przesłanie czytania. W niektórych ślubach uczestniczą także dzieci, co może być szczególnie urocze w przypadku ślubów rodzinnych lub społecznościowych. Włączenie dzieci w czytania może dodać do ceremonii element niewinności i czystości.

Getty Images@ madisonwi

Kiedy jest pierwsze, a kiedy drugie czytanie na ślubie?

W tradycyjnej katolickiej ceremonii ślubnej czytania z Pisma Świętego są rozmieszczone w określonej kolejności i odgrywają istotną rolę w przebiegu liturgii. Oto ogólna struktura ich umiejscowienia:

 • Pierwsze czytanie: Jest to zazwyczaj pierwszy fragment Pisma Świętego odczytywany podczas ceremonii. Pierwsze czytanie odbywa się po procesji wejściowej i wprowadzeniu, a przed psalmem. Często pochodzi ze Starego Testamentu i jest wybrane tak, aby odzwierciedlać tematykę miłości, zaangażowania, wierności lub innych wartości związanych z małżeństwem.
 • Drugie czytanie: Po psalmie i ewentualnym Alleluja (lub innym śpiewie przed Ewangelią) następuje drugie czytanie, zazwyczaj wybrane z Nowego Testamentu. To czytanie często koncentruje się na miłości, wzajemnym wsparciu i chrześcijańskim rozumieniu małżeństwa.

Struktura i dokładna kolejność czytań mogą się nieznacznie różnić w zależności od lokalnych zwyczajów i preferencji pary młodej. Czytania są kluczowym elementem ceremonii, gdyż przynoszą duchowe przesłanie i głębokość do celebracji sakramentu małżeństwa, a także stanowią moment refleksji zarówno dla pary młodej, jak i zgromadzonych gości.

Czy zamiast czytania na ślub można wybrać poezję?

W tradycji katolickiej ceremonii ślubnej czytania z Pisma Świętego są integralną częścią liturgii i mają określone znaczenie w kontekście sakramentu małżeństwa. Zgodnie z tą tradycją, czytania powinny pochodzić bezpośrednio z Biblii. Oznacza to, że zamiast poezji czy innych świeckich tekstów, należy wybrać odpowiednie fragmenty Pisma Świętego, które odzwierciedlają nauczanie Kościoła dotyczące małżeństwa, miłości i wierności.

Reklama

Wykorzystanie poezji lub literatury świeckiej, chociaż może być osobistym i znaczącym wyborem dla pary, generalnie nie jest dozwolone w ramach oficjalnej części katolickiej ceremonii ślubnej. Jednakże pary mają możliwość włączenia takich osobistych elementów w inne części dnia ślubnego, na przykład podczas przyjęcia weselnego lub w czasie wystąpień, gdzie mogą wyrazić swoje indywidualne preferencje i emocje.

Reklama
Reklama
Reklama