klub recenzentki wizaz klub recenzentki wizaz Wejdź
Noworodek
Fotolia
Styl życia

8 ważnych formalności po porodzie! Sprawdź jak zarejestrować noworodka, nadać mu imię czy pesel

Uwaga rodzice, zmieniła się część przepisów dotyczących formalności po narodzinach dziecka! Co świeżo upieczony rodzic musi wiedzieć, aby nie utonąć w gąszczu przepisów? Oto 8 ważnych formalności, o których należy pamiętać po porodzie.
Lena Grabowska
maj 18, 2015
Dokumenty po porodzie
Jak przewinąć noworodka? Mamy dla Was instrukcję krok po kroku!

Jak zarejestrować narodziny dziecka?

Na zarejestrowanie narodzin rodzice mają 21 dni. Rejestracji dziecka dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka. Szpital automatycznie przesyła informację o nowym obywatelu do miejscowego Urzędu. Do rejestracji potrzebne są dokumenty potwierdzające tożsamość rodzica rejestrującego narodziny, w postaci dowodu osobistego, bądź paszportu. Do paszportu obowiązkowe jest zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Gminy o aktualnym zameldowaniu. Jeśli dziecko będzie rejestrować pełnomocnik rodziców, oprócz ich dokumentów tożsamości będzie potrzebował pełnomocnictwa. Urząd bezpłatnie wydaje jeden odpis aktu urodzenia. Dodatkowy odpis aktu urodzenia można uzyskać w dowolnym USC.

Jak ustalić ojcostwo?

Jeśli para jest w związku małżeńskim zakłada się, że mąż kobiety jest ojcem dziecka. Jeśli para nie jest w związku małżeńskim, do ustalenia ojcostwa potrzebne będzie oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Ten dokument można uzyskać w USC jeszcze przed narodzinami dziecka. Jeśli rodzice nie zrobią tego przed porodem, po narodzinach dziecka mają 3 miesiące na dopełnienie tej formalności.

Jak uzyskać numer PESEL?

Po wydaniu aktu urodzenia USC sam wystąpi o numer PESEL i poinformuje rodziców o nadaniu go.

Jak uzyskać ubezpieczenie zdrowotne dla dziecka?

Po narodzinach dziecka, jeden z rodziców musi zgłosić dziecko do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Należy to zrobić u swojego pracodawcy, za pomocą druku ZUS ZCZA. W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio w ZUS. Osoby bezrobotne, nie muszą niczego zgłaszać, dziecko objęte jest ubezpieczeniem automatycznie.

Jak wybrać opiekę medyczną dla dziecka?

Pediatrę i położną wybieramy przez wypełnienie odpowiedniego formularza w wybranej przychodni lub tuż po porodzie. Położna kilkukrotnie odwiedzi nas po powrocie ze szpitala z tzw. „wizytą patronażową”, na której sprawdzi stan mamy i dziecka oraz wspomoże wskazówkami na temat opieki nad noworodkiem. Na jedną wizytę patronażową powinien też przyjść pediatra.

Jak nadać imię?

Rejestrując dziecko rodzice mają prawo do nadania mu dwóch imion. Imię nie może być ośmieszające, nieprzyzwoite i musi wyraźnie wskazywać płeć dziecka. Można wybrać imię obcobrzmiące z zachowaniem oryginalnej pisowni. Nie istnieje wykaz imion zakazanych.

Jak zameldować dziecko?

Przy rejestracji noworodka urzędnik melduje dziecko w miejscu stałego bądź tymczasowego zameldowania rodziców lub u jednego z rodziców, u którego dziecko będzie faktycznie mieszkało.

Jak uzyskać becikowe?

Becikowe to jednorazowy zasiłek dla rodziców wysokości 1000 zł przysługujący na każde urodzone, żywe dziecko. Jest on wolny od podatku i przysługuje w każdej rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 1922 zł netto. Aby uzyskać becikowe należy złożyć w Urzędzie Gminy, bądź Ośrodku Pomocy Społecznej następujący komplet dokumentów:

  • wniosek o wydanie becikowego,
  • odpis aktu urodzenia dziecka,
  • ksero dowodów osobistych rodziców dziecka,
  • zaświadczenie o tym, że matka przynajmniej od 10. tygodnia ciąży była objęta opieką lekarską i wykonała przynajmniej trzy razy obowiązkowe badania (wystawia lekarz bądź położna),
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach za poprzedni rok,
  • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • oświadczenie o niepobraniu dotychczas becikowego na dane dziecko,
  • dokument poświadczający uzyskanie dochodu a także poświadczający jego wysokość w miesiącu poprzedzającym.

Na złożenie dokumentów rodzice mają 12 miesięcy. Rozpatrzenie decyzji trwa do 30 dni. Jeśli rodzina ma bardzo niski dochód może starać się także o becikowe samorządowe i zasiłek rodzinny.

Sprawdź nowe becikowe 2016, Państwo da 12 tys. na każdego noworodka oraz 4 zmiany w ustawie dotyczącej przewożenia dzieci w fotelikach samochodowych. Dowiedz się też o jakie świadczenia mogą ubiegać się rodzice niepełnosprawnego dziecka.

Komentarze
Rodzina
Fotolia
Styl życia Ulga prorodzinna- najważniejsze informacje
W naszym poradniku znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące ulgi prorodzinnej. Sprawdź jaka kwota Ci przysługuje i jakich formalności należy dopełnić, aby otrzymać ulgę na dziecko.
Lena Grabowska
lipiec 23, 2015

Komu przysługuje ulga prorodzinna? Ulga prorodzinna przysługuje osobom rozliczającym się na formularzu PIT-37 oraz PIT-36. Ulga nie przysługuje rodzicom zarabiającym ponad 112tys. zł rocznie (miesięcznie ok. 9,3 tys.), którzy mają jedno dziecko. Dla matek samotnie wychowujących jedno dziecko obowiązuje limit 56 tys. zł . Dochód brutto pomniejszony o składki ZUS ze wszystkich rodzajów działalności należy porównać z wyżej wymienioną kwotą. Zmiany, które obowiązują od stycznia 2015 roku zwiększają możliwość odliczenia ulgi prorodzinnej. Po raz pierwszy ulgę prorodzinną można odliczyć nie tylko od podatku, ale też od składek ZUS i zdrowotnej. Cała składka wynosi 9% podstawy wymiaru, odliczenia można dokonać od 7,75% wymiaru składki. Zmiana zwiększy możliwość odzyskania całej ulgi rodzinom wielodzietnym. Jednak część rodzin wielodzietnych może mieć problem wykorzystaniem ulgi w pełni. Kwota zwrotu nie może być większa niż łączna kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, podlegających odliczeniu. Nie zmieni się sytuacja osób z umową o dzieło, które składek nie opłacają. Ulga prorodzinna-jaką kwotę można odliczyć? Kwota ulgi prorodzinnej przysługująca od 2015 roku: 1 dziecko- 1112,04 zł 2 dzieci- 2224,08 zł 3 dzieci- 4225,82 zł 4 dzieci- 6894,72 zł Od kiedy przysługuje ulga prorodzinna? Ulga prorodzinna naliczana jest miesięcznie. W przypadku jednego dziecka miesięczna kwota to 92,67zł, dwójki 92,67, trójki 166,67 i czwórki 225. Jeśli dziecko urodziło się np. w lutym ulga przysługiwać będzie za cały luty i kolejne miesiące. Przykładowe kwoty przysługujące rodzicom dziecka urodzonego w lutym: 1. dziecko 92,67 zł x 11 miesięcy=1019,37 zł 2. dziecko 92,67 zł x 11 miesięcy=1019,37 zł 3. dziecko 166,67 zł x 11 miesięcy=1833,37 zł 4. dziecko 225 zł x 11 miesięcy=2475 zł Do kiedy przysługuje ulga...

Przeczytaj
urlop macierzynski i rodzicielski
Styl życia Urlop macierzyński i rodzicielski - jakie zmiany w 2013 roku?
Zobacz, jakie zmiany w urlopach macierzyńskich weszły w życie w 2013 roku. Czym się różni urlop rodzicielski od macierzyńskiego i jak skorzystać z urlopu dodatkowego?
Katarzyna Brasiak
lipiec 24, 2013

Wydłużony dodatkowy urlop macierzyński, nowy urlop rodzicielski – to niektóre przywileje dostępne po zmianach obowiązujących od 17 czerwca. Nowe zapisy dotyczą rodziców wszystkich dzieci, które urodziły się od początku roku 2013 oraz osób, które przyjęły pod opiekę dziecko do 7. roku życia (lub do 10. jeśli odroczono mu obowiązek szkolny). Urlop macierzyński Urlopy macierzyńskie zaczynają się w dniu porodu i trwają  20 tygodni , ale przyszła mama może o nie wnioskować do 6 tygodni przed jego przewidywaną datą. Z takiego urlopu może skorzystać również ojciec dziecka. Może to jednak nastąpić dopiero po 14. tygodniu urlopu wykorzystywanego przez matkę lub po 8. gdy ta wymaga opieki szpitalnej lub nie może sprawować opieki nad dzieckiem. Dodatkowy urlop macierzyński W 2013 roku uległ on  wydłużeniu z 4 do 6 tygodni , a przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka do 8. By móc z niego skorzystać należy wystąpić z wnioskiem jeszcze w trakcie trwania podstawowego urlopu macierzyńskiego, jednak najpóźniej na 14 dni przed jego zakończeniem.   – Do tej pory było to 7 dni. Ten rodzaj urlopu może być wykorzystany jednorazowo lub maksymalnie w dwóch częściach, co jest istotną zmianą w porównaniu do poprzedniego brzmienia przepisu. W efekcie, również w tym przypadku rodzicie mogą się wymieniać korzystając z tego uprawnienia –  mówi Karol Lankamer ze spółki Pogotowie Kadrowe, współpracującej z platformą szkoleniową Eduself.pl. Nowy urlop rodzicielski Urlop rodzicielski daje młodym rodzicom 26 dodatkowych tygodni bycia z dzieckiem, a w efekcie umożliwia wydłużenie opieki nad urodzonym dzieckiem nawet do 1 roku.   przysługuje  po wykorzystaniu  urlopu macierzyńskiego i dodatkowego w pełnym wymiarze pracownik na urlopie rodzicielskim jest objęty dokładnie taką samą  ochroną , jak ma to miejsce przy macierzyńskim (Pracodawca nie może więc...

Przeczytaj
Świnka skarbonka
Fotolia
Styl życia Alimenty na dziecko-prosty przewodnik
Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje dotyczące alimentów na dziecko. Sprawdźcie kiedy i komu przysługują alimenty, gdzie należy złożyć pozew i czy można ubiegać się o alimenty na dziecko będąc w ciąży.
Lena Grabowska
sierpień 08, 2015

Czym są alimenty? Alimenty to inaczej dostarczenie środków do utrzymania, a w miarę potrzeb również środków do wychowania. Obowiązek alimentacyjny ciąży na krewnych w linii prostej i rodzeństwie. Alimentów nie można dziedziczyć. Z obowiązkiem alimentacyjnym mamy do czynienia m.in. w przypadku rozwodu oraz separacji. Rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku środki do utrzymania do momentu jego usamodzielnienia. Rodzice mogą uchylić się od tego obowiązku , w sytuacji gdy dziecko osiągnęło pełnoletniość i nie wykazuje prób usamodzielnienia, a świadczenie na jego rzecz jest poważnym problemem finansowym dla płacących alimenty. Obowiązek alimentacyjny osób takich jak rodzeństwo czy dziadkowie powstaje dopiero w sytuacji, gdy nie może być zrealizowany przez rodziców. Dziecko może też żądać alimentów od męża matki, który nie jest ojcem lub od żony ojca, która nie jest jego matką. Od czego zależna jest kwota alimentów? Kwota alimentów jest zależna od uzasadnionych potrzeb uprawnionego i możliwości finansowych zobowiązanego. Alimenty a ciąża Ojciec niebędący mężem ma obowiązek pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem . Ciąży na nim powinność trzymiesięcznego utrzymania matki w ciąży oraz wyrównanie straty, którą poniosła matka z powodu ciąży. Innymi słowy musi oddać pieniądze za szczególne wydatki związane z tym stanem. Matka może zażądać sumy trzymiesięcznego utrzymania przed porodem (pod warunkiem iż ojcostwo zostało jednoznacznie ustalone) i po porodzie. Fundusz alimentacyjny W sytuacji, gdy egzekucja tytułu wykonawczego jest bezskuteczna, czyli gdy nie da się ściągnąć zasądzonej kwoty, świadczenia alimentacyjne można uzyskać z funduszu alimentacyjnego, od państwa. W pierwszej kolejności zostaje ustalony status dłużnika alimentacyjnego , sprawdza się jego sytuację finansową i zdrowotną. Jeśli zobowiązany...

Przeczytaj
Styl życia Prawa kobiet w pracy - jak walczyć o swoje?
Nam kobietom zależy na rozwoju. Chcemy odnosić sukcesy zawodowe i ciągle się uczyć. Jednocześnie nie zamierzamy rezygnować z życia prywatnego - miłości nie tylko do chłopaka/narzeczonego/męża, ale i... dzieci. Większość z nas chciałaby to wszystko zgrabnie pogodzić, ale niektórzy pracodawcy stają nam na drodze. Jak dbać o swoje kobiece prawa w pracy, by czerpać satysfakcję jednocześnie z życia prywatnego i zawodowego? Porozmawiałam z Katarzyną Klembą, radcą prawnym, która prowadzi dwa blogi - jeden dotyczący prawa pracy, a drugi związany z rozwodami. Kasia rozwieje wiele Waszych wątpliwości - zapraszam!
Agata Olejniczak
luty 05, 2017

Sprawdź blogi Kasi:  www.e-prawopracy.pl ,  www.rozwod.me . Agata Olejniczak: Załóżmy, że na rozmowę o pracę przychodzi młoda dziewczyna. Osoba rekrutująca prawdopodobnie nie wie, czy pani X ma dziecko, narzeczonego, męża, czy planuje dzieci. I oczywiście nie może o to zapytać. A jeśli zapyta? Co możemy zrobić, oprócz tego, że grzecznie odmówić odpowiedzi? Katarzyna Klemba: Osoby poszukujące pracy, w tym kobiety chcące wrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka, często są zagubione, bezsilne wobec realiów procesów rekrutacyjnych – nie wiedzą w jaki sposób zachować się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej czy jak dobrze się zaprezentować przed potencjalnym pracodawcą. Rozmowa kwalifikacyjna zawsze wiąże się z większym lub mniejszym stresem. Sytuacja staje się wyjątkowo niekomfortowa, gdy osoba rekrutująca zadaje pytania, które dotyczą sfery osobistej każdego człowieka np. „Ma pani dzieci?” „A planuje pani mieć?” „Kiedy planuje pani zajść w ciążę?” „Ma pani męża?” Choć świadomość prawna społeczeństwa, a także samych pracodawców z roku na rok się zwiększa, wciąż dochodzą do mnie sygnały o zadawaniu „niewygodnych” pytań w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Jak się wówczas zachować? Przede wszystkim trzeba być opanowanym i w grzeczny, ale stanowczy sposób dać do zrozumienia osobie rekrutującej, że zadane przez nią pytanie wykracza poza zakres prowadzonej rozmowy, nie dotyczy bowiem naszych kompetencji czy doświadczenia zawodowego, a tym samym nasze życie prywatne powinno pozostać poza obszarem zainteresowań przyszłego potencjalnego pracodawcy. Można także grzecznie odmówić odpowiedzi na zadane pytanie, lub uprzedzić osobę rekrutującą, że zadawanie tego rodzaju pytań jest niezgodne z prawem. Można również pominąć milczeniem zadane pytanie i poprosić o przejście do kolejnych pytań. Jeżeli czujemy się urażeni zachowaniem...

Przeczytaj