klub recenzentki wizaz klub recenzentki wizaz Wejdź
Świnka skarbonka
Fotolia
Styl życia

Alimenty na dziecko-prosty przewodnik

Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje dotyczące alimentów na dziecko. Sprawdźcie kiedy i komu przysługują alimenty, gdzie należy złożyć pozew i czy można ubiegać się o alimenty na dziecko będąc w ciąży.
Lena Grabowska
sierpień 08, 2015
Świnka skarbonka
Jak przewinąć noworodka? Mamy dla Was instrukcję krok po kroku!

Czym są alimenty?

Alimenty to inaczej dostarczenie środków do utrzymania, a w miarę potrzeb również środków do wychowania. Obowiązek alimentacyjny ciąży na krewnych w linii prostej i rodzeństwie. Alimentów nie można dziedziczyć. Z obowiązkiem alimentacyjnym mamy do czynienia m.in. w przypadku rozwodu oraz separacji. Rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku środki do utrzymania do momentu jego usamodzielnienia. Rodzice mogą uchylić się od tego obowiązku, w sytuacji gdy dziecko osiągnęło pełnoletniość i nie wykazuje prób usamodzielnienia, a świadczenie na jego rzecz jest poważnym problemem finansowym dla płacących alimenty. Obowiązek alimentacyjny osób takich jak rodzeństwo czy dziadkowie powstaje dopiero w sytuacji, gdy nie może być zrealizowany przez rodziców. Dziecko może też żądać alimentów od męża matki, który nie jest ojcem lub od żony ojca, która nie jest jego matką.

Od czego zależna jest kwota alimentów?

Kwota alimentów jest zależna od uzasadnionych potrzeb uprawnionego i możliwości finansowych zobowiązanego.

Alimenty a ciąża

Ojciec niebędący mężem ma obowiązek pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem. Ciąży na nim powinność trzymiesięcznego utrzymania matki w ciąży oraz wyrównanie straty, którą poniosła matka z powodu ciąży. Innymi słowy musi oddać pieniądze za szczególne wydatki związane z tym stanem. Matka może zażądać sumy trzymiesięcznego utrzymania przed porodem (pod warunkiem iż ojcostwo zostało jednoznacznie ustalone) i po porodzie.

Fundusz alimentacyjny

W sytuacji, gdy egzekucja tytułu wykonawczego jest bezskuteczna, czyli gdy nie da się ściągnąć zasądzonej kwoty, świadczenia alimentacyjne można uzyskać z funduszu alimentacyjnego, od państwa. W pierwszej kolejności zostaje ustalony status dłużnika alimentacyjnego, sprawdza się jego sytuację finansową i zdrowotną. Jeśli zobowiązany uzyska status dłużnika może ubiegać się o alimenty z funduszu składając wniosek do pomocy społecznej lub urzędu miasta właściwego ze względu na zamieszkanie. Jeśli zobowiązany nie współpracuje, czyli nie chce znaleźć zatrudnienia, nie wpłaca nawet części zobowiązań, nie dostarcza odpowiednich dokumentów to zostaje uznany za "dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych". W tej sytuacji dłużnik jest ścigany za przestępstwo (uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego - możliwa kara pozbawienia wolności do lat 2), zatrzymywane jest jego prawo jazdy i zostaje zarejestrowany jako dłużnik w biurze informacji gospodarczej. Ponadto dłużnik jest zobowiązany do zwrotu świadczeń jakie zostały wypłacone z funduszu alimentacyjnego.

Pozew o alimenty

Pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego. Może być to sąd rejonowy znajdujący się w miejscu zamieszkania pozwanego lub osoby uprawnionej, czyli dziecka. Należy pamiętać, że możliwość ubiegania się o alimenty przedawnia się po 3 latach.

Jakie są Wasze doświadczenia z alimentami?

Komentarze
Rodzina
Fotolia
Styl życia Ulga prorodzinna- najważniejsze informacje
W naszym poradniku znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące ulgi prorodzinnej. Sprawdź jaka kwota Ci przysługuje i jakich formalności należy dopełnić, aby otrzymać ulgę na dziecko.
Lena Grabowska
lipiec 23, 2015

Komu przysługuje ulga prorodzinna? Ulga prorodzinna przysługuje osobom rozliczającym się na formularzu PIT-37 oraz PIT-36. Ulga nie przysługuje rodzicom zarabiającym ponad 112tys. zł rocznie (miesięcznie ok. 9,3 tys.), którzy mają jedno dziecko. Dla matek samotnie wychowujących jedno dziecko obowiązuje limit 56 tys. zł . Dochód brutto pomniejszony o składki ZUS ze wszystkich rodzajów działalności należy porównać z wyżej wymienioną kwotą. Zmiany, które obowiązują od stycznia 2015 roku zwiększają możliwość odliczenia ulgi prorodzinnej. Po raz pierwszy ulgę prorodzinną można odliczyć nie tylko od podatku, ale też od składek ZUS i zdrowotnej. Cała składka wynosi 9% podstawy wymiaru, odliczenia można dokonać od 7,75% wymiaru składki. Zmiana zwiększy możliwość odzyskania całej ulgi rodzinom wielodzietnym. Jednak część rodzin wielodzietnych może mieć problem wykorzystaniem ulgi w pełni. Kwota zwrotu nie może być większa niż łączna kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, podlegających odliczeniu. Nie zmieni się sytuacja osób z umową o dzieło, które składek nie opłacają. Ulga prorodzinna-jaką kwotę można odliczyć? Kwota ulgi prorodzinnej przysługująca od 2015 roku: 1 dziecko- 1112,04 zł 2 dzieci- 2224,08 zł 3 dzieci- 4225,82 zł 4 dzieci- 6894,72 zł Od kiedy przysługuje ulga prorodzinna? Ulga prorodzinna naliczana jest miesięcznie. W przypadku jednego dziecka miesięczna kwota to 92,67zł, dwójki 92,67, trójki 166,67 i czwórki 225. Jeśli dziecko urodziło się np. w lutym ulga przysługiwać będzie za cały luty i kolejne miesiące. Przykładowe kwoty przysługujące rodzicom dziecka urodzonego w lutym: 1. dziecko 92,67 zł x 11 miesięcy=1019,37 zł 2. dziecko 92,67 zł x 11 miesięcy=1019,37 zł 3. dziecko 166,67 zł x 11 miesięcy=1833,37 zł 4. dziecko 225 zł x 11 miesięcy=2475 zł Do kiedy przysługuje ulga...

Przeczytaj
Fotolia
Styl życia Matki - nastolatki. Przyczyny i skala problemu.
Ciąża to w życiu nastolatki wydarzenie zupełnie niespodziewane i nieplanowane. Często jest przyczyną poważnych zmian w życiu młodej dziewczyny, która nagle musi zmierzyć się z ogromną odpowiedzialnością, niejednokrotnie rezygnując z własnych marzeń.
Łucja Zbieniewska
marzec 08, 2012

Problem nastoletnich mam, które zaszły w ciążę przed osiągnięciem pełnoletniości, to coraz częściej zauważalne zjawisko zarówno w Polsce, jak i w Europie. Ponad 8% ogólnej liczby porodów w Polsce dotyczy młodych dziewcząt w wieku 12-19 lat. Oznacza to, że ponad 20 tysięcy polskich nastolatek rocznie musi stawić czoła bardzo trudnej sytuacji i wziąć na siebie odpowiedzialność za drugiego człowieka, zarówno pod względem wychowawczym, jak i materialnym.  Prawie każdy z nas słyszał o takim przypadku albo wręcz zna dziewczynę, która została mamą w bardzo młodym wieku. Nastoletnie mamy są negatywnie oceniane, zarówno przez swoich rówieśników, jak i rodziny i środowisko szkolne. Często słyszą komentarze na temat braku odpowiedzialności, a zdecydowanie rzadziej słowa zrozumienia i chęci pomocy. Nastoletnia ciąża - przyczyny problemu Zjawisko wczesnych ciąż jest coraz bardziej zauważane zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jednak jego dostrzeganiu najczęściej nie towarzyszy chęć pomocy ze strony otoczenia. Nieletnie mamy borykają się z ciężką sytuacją materialną, problemami emocjonalnymi, a nierzadko również z odrzuceniem społecznym.  Młode mamy to najczęściej osoby, które nie znalazły wsparcia , stabilizacji i zrozumienia we własnych domach. Najczęściej pochodzą z rodzin niezamożnych i życiowo bezradnych, w których zabrakło dobrej komunikacji z rodzicami, rozmów o wartościach, miłości, seksie i odpowiedzialności. Dlatego szybko i łatwo weszły w związek, szukając w nim akceptacji i uczucia. Często dziewczyny z takich rodzin są niedojrzałe psychicznie i zagubione, a ich wiedza na temat seksu i konsekwencji współżycia jest nikła lub żadna. Podejmują więc współżycie seksualne nie stosując żadnej antykoncepcji. Problemy nastoletnich matek Nieletnie mamy zmagają się ze wstydem , lękiem przed powiadomieniem o ciąży chłopaka, rodziców i szkoły,...

Przeczytaj
Tata z dzieckiem
Fotolia
Styl życia Najważniejsze informacje o urlopie ojcowskim
Urlop ojcowski, to rozwiązanie które ma pomóc młodym rodzicom w dzieleniu opieki nad dzieckiem. Ma on również umożliwić ojcu wsparcie partnerki i spędzenie pierwszych chwil z noworodkiem. Przeczytaj najważniejsze informacje dotyczące urlopu ojcowskiego.
Lena Grabowska
sierpień 14, 2015

Komu przysługuje urlop ojcowski? Urlop ojcowski przysługuje biologicznemu lub adopcyjnemu ojcu dziecka , który ma status pracownika, tzn. że posiada umowę o pracę oraz pozostaje w stosunku do pracy. Z urlopu ojcowskiego nie może skorzystać matka dziecka, ani żadne inne osoby. Aby otrzymać urlop ojcowski ojciec dziecka nie musi być w związku małżeńskim z matką dziecka. Ile dni urlopu ojcowskiego? Ojcom przysługuje 14 dni płatnego urlopu , dokładniej 2 tygodnie kalendarzowe, w skład których wchodzą soboty, niedziele, święta i dni wolne . Urlopu ojcowskiego nie można podzielić, 14 dni musi być wykorzystane w całości, jednorazowo, w ciągu pierwszych 12 miesięcy życia dziecka. W przypadku ojców adopcyjnych, czynnie zaangażowanych w wychowanie dziecka, prawo do wykorzystania urlopu upływa wraz z 12 miesiącem uprawomocnienia się wyroku dotyczącego adopcji. Ojciec adopcyjny może skorzystać z urlopu ojcowskiego, jeśli dziecko nie ukończyło 7 roku życia (w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do 10 roku życia). Jeśli urlop ojcowski nie zostanie wykorzystany przepada. Urlop ojcowski a inne urlopy Urlop ojcowski jest niezależny od urlopu rodzicielskiego, macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Może zostać wybrany w tym samym czasie. Ojciec może też wykorzystać urlop macierzyński i nie będzie to miało wpływu na urlop ojcowski. W takiej sytuacji ojciec przebywający na urlopie ojcowskim otrzymuje 100% zasiłku macierzyńskiego oraz jest chroniony przed zwolnieniem z pracy. Jak uzyskać urlop ojcowski? Aby uzyskać urlop ojcowski należy złożyć pisemny wniosek u pracodawcy. Należy pamiętać, że w 2016 roku nastąpi zmiana przepisów w urlopach rodzicielskich .

Przeczytaj
Mikołaj Krawczyk Aneta Zając
ONS
Styl życia Mikołaj Krawczyk i Aneta Zając w sądzie! Aktor chce płacić mniejsze alimenty na rzecz dzieci. Ma rację?
To już pewne - pokój między Anetą Zając a jej byłym partnerem, Mikołajem Krawczykiem był chwilowy! Była para spotkała się w sądzie - poszło o alimenty. Tym razem jednak Krawczyk wytoczył przeciwko matce swoich dzieci potężne działa...
Matylda Nowak
czerwiec 06, 2018

Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk byli parą idealną! Spotkali się na planie serialu "Pierwsza miłość" i przez 7 lat byli nie rozłączni. W 2011 roku na świat przyszły ich dzieci - Michał i Robert. Niecały rok po narodzinach bliźniąt Krawczyk rozstał się z Anetą i związał się z Agnieszką Włodarczyk. Aktor podkreślał jednak, że spotyka się z dziećmi i płaci alimenty. Mikołaj Krawczyk i Aneta Zając - chwilowe zawieszenie broni Nowy związek Mikołaja Krawczyka, który w 2015 roku rozstał się z Włodarczyk, żeby związać się z Sylwią Juszczak , wpłynął zaskakująco pozytywnie na jego relację z Zając. Dzięki wstawiennictwu Juszczak (od końca 2017 roku żony Mikołaja) Krawczyk zaczął się dogadywać z byłą partnerką i regularnie płacić alimenty - w sumie 3 tysięcy złotych miesięcznie. Zmiana na lepsze w relacji Krawczyk-Zając nie była jednak długotrwała. Kilka dni temu Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk  pojawili się w sądzie. Z wokandy wynika, że Mikołaj Krawczyk jest powodem, a pozwanymi - synowie Michał i Robert. Aneta Zając występuje w procesie jako przedstawiciel ustawowy synów. Zobacz także:  Sylwia Juszczak i Mikołaj Krawczyk są małżeństwem! Okazuje się, że wzięli potajemny ślub Post udostępniony przez Aneta Zajac (@anette.zajac) Kwi 24, 2018 o 7:17 PDT Mikołaj Krawczyk pozwał Anetę Zając! O co chodzi? Dlaczego pozwane są dzieci? Chodzi o wysokośc alimentów, ktore dostają chłopcy. Jak tłumaczy reprezentująca Mikołaja Krawczyka prawniczka, Anna Borkowska, aktor zdecydował się na tak drastyczne środki ze względu na swoją miłość do synów:  Mój klient jest zdeterminowany, bo chce być obecny w życiu swoich dzieci, a tymczasem musi walczyć o każdy dodatkowy dzień, o każdą dodatkową godzinę spędzoną z nimi  - powiedziała Borkowska w rozmowie z tygodnikiem "Twoje Imperium" - To, co ukazuje się w mediach na jego...

Przeczytaj