Wejdź
urlop macierzynski i rodzicielski
Styl życia

Urlop macierzyński i rodzicielski - jakie zmiany w 2013 roku?

Zobacz, jakie zmiany w urlopach macierzyńskich weszły w życie w 2013 roku. Czym się różni urlop rodzicielski od macierzyńskiego i jak skorzystać z urlopu dodatkowego?
Katarzyna Brasiak
lipiec 24, 2013
urlop macierzynski i rodzicielski

Wydłużony dodatkowy urlop macierzyński, nowy urlop rodzicielski – to niektóre przywileje dostępne po zmianach obowiązujących od 17 czerwca. Nowe zapisy dotyczą rodziców wszystkich dzieci, które urodziły się od początku roku 2013 oraz osób, które przyjęły pod opiekę dziecko do 7. roku życia (lub do 10. jeśli odroczono mu obowiązek szkolny).

Jak przewinąć noworodka? Mamy dla Was instrukcję krok po kroku!

Urlop macierzyński

Urlopy macierzyńskie zaczynają się w dniu porodu i trwają 20 tygodni, ale przyszła mama może o nie wnioskować do 6 tygodni przed jego przewidywaną datą. Z takiego urlopu może skorzystać również ojciec dziecka. Może to jednak nastąpić dopiero po 14. tygodniu urlopu wykorzystywanego przez matkę lub po 8. gdy ta wymaga opieki szpitalnej lub nie może sprawować opieki nad dzieckiem.

Dodatkowy urlop macierzyński

W 2013 roku uległ on wydłużeniu z 4 do 6 tygodni, a przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka do 8. By móc z niego skorzystać należy wystąpić z wnioskiem jeszcze w trakcie trwania podstawowego urlopu macierzyńskiego, jednak najpóźniej na 14 dni przed jego zakończeniem.  – Do tej pory było to 7 dni. Ten rodzaj urlopu może być wykorzystany jednorazowo lub maksymalnie w dwóch częściach, co jest istotną zmianą w porównaniu do poprzedniego brzmienia przepisu. W efekcie, również w tym przypadku rodzicie mogą się wymieniać korzystając z tego uprawnienia – mówi Karol Lankamer ze spółki Pogotowie Kadrowe, współpracującej z platformą szkoleniową Eduself.pl.

Nowy urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski daje młodym rodzicom 26 dodatkowych tygodni bycia z dzieckiem, a w efekcie umożliwia wydłużenie opieki nad urodzonym dzieckiem nawet do 1 roku.  

  • przysługuje po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i dodatkowego w pełnym wymiarze
  • pracownik na urlopie rodzicielskim jest objęty dokładnie taką samą ochroną, jak ma to miejsce przy macierzyńskim (Pracodawca nie może więc wypowiedzieć umowy, poza przypadkami likwidacji bądź upadłości firmy. Nie wolno też jej rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia, o ile zgody na to nie wyrazi reprezentująca pracownika organizacja związkowa. Pracownik powinien powrócić do pracy na to samo stanowisko, lub po zlikwidowaniu na stanowisko równorzędne lub odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym)
  • urlop rodzicielski można wykorzystać w całości lub podzielić na maksymalnie 3 części następujące bezpośrednio po sobie, nie więcej jednak niż trzy i nie krótsze niż 8 tygodni każda
  • z części urlopu rodzicielskiego mama i tata mogą korzystać zamiennie
  • z urlopu rodzicielskiego rodzice mogą korzystać jednocześnie, czyli przez 13 tygodni dzieckiem opiekuje się mama i tata (łącznie 26 tygodni urlopu).
  • warunkiem rozpoczęcia urlopu rodzicielskiego jest dostarczenie do pracodawcy wniosku przed zakończeniem trwającego dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Wysokość zasiłków podczas urlopów

Wielkość wypłat różni się od tego, kiedy pracownik zdecyduje się powiadomić swojego pracodawcę odnośnie długości i liczby urlopów, z których zamierza korzystać. Jeśli w ciągu 14 dni od porodu powiadomi szefa, że zamierza skorzystać z wszystkich 3 wymienionych rodzajów urlopów, wtedy przez cały okres ich trwania otrzyma zasiłek w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru składek. Jednak, jeśli najpierw skorzysta z urlopu macierzyńskiego, również dodatkowego, a dopiero potem zdecyduje się na rodzicielski, otrzyma za pierwsze 2 okresy 100 proc. zasiłku, z kolei za rodzicielski jedynie 60 proc. zasiłku.

Według najnowszych badań 56%. przyszłych mam chce skorzystać z rocznego urlopu. Co sądzicie o wydłużonej możliwości pozostawania z dzieckiem? Czekamy na Wasze głosy!

Komentarze
Noworodek z ojcem
Fotolia
Styl życia Najważniejsze informacje o zasiłku opiekuńczym na dziecko
Co zrobić gdy z powodów losowych nie masz z kim zostawić chorego lub zdrowego dziecka? Przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się najważniejszych informacji na temat zasiłku opiekuńczego.
Lena Grabowska
sierpień 25, 2015

Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko Zasiłek opiekuńczy na dziecko zdrowe przysługuje obojgu rodzicom dziecka, które nie ukończyło 8 lat. Można się o niego ubiegać w przypadku gdy: rodzic opiekujący się dzieckiem zachorował i nie jest w stanie sprawować opieki rodzic na co dzień zajmujący się dzieckiem przebywa w szpitalu mama sprawująca opiekę nad dzieckiem rodzi żłobek, przedszkole lub szkoła zostały w sposób niezaplanowany zamknięte Zasiłek może być wypłacany maksymalnie przez 60 dni w roku . Wyjątek stanowi sytuacja, w której matka dziecka przebywa w szpitalu po porodzie. Ojcu dziecka przysługuje wtedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który wynosi maksymalnie 8 tygodni. Te 56 dni nie są odejmowane od przysługujących 60. Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko O zasiłek opiekuńczy na dziecko chore można się ubiegać do 14 roku życia dziecka . Zasiłek przysługuje też na innych chorych członków rodziny. Warunkiem przyznania zasiłku opiekuńczego na chorego członka rodziny jest to, że członkowie rodziny muszą mieszkać w jednym miejscu . Zasiłek może być wypłacany maksymalnie przez  60 dni w roku na dziecko do 14 lat . W przypadku opieki nad dzieckiem powyżej 14 roku życia lub innym członkiem rodziny zasiłek może być wypłacany przez maksymalnie 14 dni w roku . Zasiłek opiekuńczy- komu przysługuje Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które posiadają ubezpieczenie chorobowe . Warunkiem jego przyznania jest to, że żaden inny członek rodziny nie jest w stanie w tym czasie sprawować opieki. Na dziecko, które nie ukończyło 2 roku życia zasiłek opiekuńczy przysługuje zawsze , nawet jeśli są inni członkowie którzy są w stanie zapewnić opiekę. Zasiłek opiekuńczy przysługuje również na dzieci przysposobione oraz obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie. Ile wynosi zasiłek opiekuńczy Miesięczny zasiłek opiekuńczy...

Przeczytaj

Nasze akcje