klub recenzentki wizaz klub recenzentki wizaz Wejdź
urlop macierzynski i rodzicielski
Styl życia

Urlop macierzyński i rodzicielski - jakie zmiany w 2013 roku?

Zobacz, jakie zmiany w urlopach macierzyńskich weszły w życie w 2013 roku. Czym się różni urlop rodzicielski od macierzyńskiego i jak skorzystać z urlopu dodatkowego?
Katarzyna Brasiak
lipiec 24, 2013

urlop macierzynski i rodzicielski

 

Wydłużony dodatkowy urlop macierzyński, nowy urlop rodzicielski – to niektóre przywileje dostępne po zmianach obowiązujących od 17 czerwca. Nowe zapisy dotyczą rodziców wszystkich dzieci, które urodziły się od początku roku 2013 oraz osób, które przyjęły pod opiekę dziecko do 7. roku życia (lub do 10. jeśli odroczono mu obowiązek szkolny).

Jak przewinąć noworodka? Mamy dla Was instrukcję krok po kroku!

Urlop macierzyński

Urlopy macierzyńskie zaczynają się w dniu porodu i trwają 20 tygodni, ale przyszła mama może o nie wnioskować do 6 tygodni przed jego przewidywaną datą. Z takiego urlopu może skorzystać również ojciec dziecka. Może to jednak nastąpić dopiero po 14. tygodniu urlopu wykorzystywanego przez matkę lub po 8. gdy ta wymaga opieki szpitalnej lub nie może sprawować opieki nad dzieckiem.

Dodatkowy urlop macierzyński

W 2013 roku uległ on wydłużeniu z 4 do 6 tygodni, a przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka do 8. By móc z niego skorzystać należy wystąpić z wnioskiem jeszcze w trakcie trwania podstawowego urlopu macierzyńskiego, jednak najpóźniej na 14 dni przed jego zakończeniem.  – Do tej pory było to 7 dni. Ten rodzaj urlopu może być wykorzystany jednorazowo lub maksymalnie w dwóch częściach, co jest istotną zmianą w porównaniu do poprzedniego brzmienia przepisu. W efekcie, również w tym przypadku rodzicie mogą się wymieniać korzystając z tego uprawnienia – mówi Karol Lankamer ze spółki Pogotowie Kadrowe, współpracującej z platformą szkoleniową Eduself.pl.

Nowy urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski daje młodym rodzicom 26 dodatkowych tygodni bycia z dzieckiem, a w efekcie umożliwia wydłużenie opieki nad urodzonym dzieckiem nawet do 1 roku.  

  • przysługuje po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i dodatkowego w pełnym wymiarze
  • pracownik na urlopie rodzicielskim jest objęty dokładnie taką samą ochroną, jak ma to miejsce przy macierzyńskim (Pracodawca nie może więc wypowiedzieć umowy, poza przypadkami likwidacji bądź upadłości firmy. Nie wolno też jej rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia, o ile zgody na to nie wyrazi reprezentująca pracownika organizacja związkowa. Pracownik powinien powrócić do pracy na to samo stanowisko, lub po zlikwidowaniu na stanowisko równorzędne lub odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym)
  • urlop rodzicielski można wykorzystać w całości lub podzielić na maksymalnie 3 części następujące bezpośrednio po sobie, nie więcej jednak niż trzy i nie krótsze niż 8 tygodni każda
  • z części urlopu rodzicielskiego mama i tata mogą korzystać zamiennie
  • z urlopu rodzicielskiego rodzice mogą korzystać jednocześnie, czyli przez 13 tygodni dzieckiem opiekuje się mama i tata (łącznie 26 tygodni urlopu).
  • warunkiem rozpoczęcia urlopu rodzicielskiego jest dostarczenie do pracodawcy wniosku przed zakończeniem trwającego dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Wysokość zasiłków podczas urlopów

Wielkość wypłat różni się od tego, kiedy pracownik zdecyduje się powiadomić swojego pracodawcę odnośnie długości i liczby urlopów, z których zamierza korzystać. Jeśli w ciągu 14 dni od porodu powiadomi szefa, że zamierza skorzystać z wszystkich 3 wymienionych rodzajów urlopów, wtedy przez cały okres ich trwania otrzyma zasiłek w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru składek. Jednak, jeśli najpierw skorzysta z urlopu macierzyńskiego, również dodatkowego, a dopiero potem zdecyduje się na rodzicielski, otrzyma za pierwsze 2 okresy 100 proc. zasiłku, z kolei za rodzicielski jedynie 60 proc. zasiłku.

Według najnowszych badań 56%. przyszłych mam chce skorzystać z rocznego urlopu. Co sądzicie o wydłużonej możliwości pozostawania z dzieckiem? Czekamy na Wasze głosy!

Komentarze
Rodzicielstwo
Fotolia
Styl życia Nowe becikowe! Państwo da 12 tys. zł na każdego noworodka!
Rząd ogłosił nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych zapowiadając wprowadzenie w przyszłym roku „minimalnego zasiłku macierzyńskiego”. Nowe becikowe ma wynosić 12 tysięcy na każde nowo narodzone dziecko.
Lena Grabowska
kwiecień 09, 2015

Komu przysługiwać będzie nowy "zasiłek macierzyński"? W 2016 roku każdej rodzinie, w której urodzi się dziecko będzie przysługiwało 1000zł miesięcznie przez okres roku. W przypadku bliźniaków lub trojaczków okres wypłaty ma być wydłużony. Świadczenie ma być wypłacane bez względu na status ubezpieczeniowy rodzica . Prawo do „minimalnego zasiłku macierzyńskiego” będą mieć między innymi: studenci, bezrobotni, osoby zatrudnione na umowach cywilno-prawych oraz osoby samozatrudnione , które nie opłacały dobrowolnych składek na ubezpieczenie. Świadczenie ma objąć również rodziny, które przysposobią dziecko . Osoby ubezpieczone w ZUS oraz bezrobotne , których zasiłek będzie niższy niż wysokość świadczenia rodzicielskiego otrzymają dopłatę wynoszącą różnicę pomiędzy zasiłkiem a kwotą 1000zł. Zabieg ten ma zapobiec sytuacji, w której zasiłek macierzyński będzie niższy niż nowe świadczenie rodzicielskie. Zmienią się również zasady dotyczące KRUS , wypłata macierzyńskiego nie będzie już świadczeniem jednorazowym, ani opartym o wysokości emerytury rolniczej. Komu nie będzie przysługiwać nowe świadczenie rodzicielskie? Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwać osobom uprawnionym do zasiłku macierzyńskiego. Nowe świadczenie rodzinne w liczbach Nowe rozwiązania mają zostać wprowadzone w  2016 roku i według obliczeń ministerstwa ma z niego skorzystać około 125 tysięcy osób. 74 tysiące to osoby, którym dotychczas nie przysługiwało prawo do zasiłku macierzyńskiego. Nowelizacja ustawy będzie kosztowała Państwo około 12,5 mld zł rocznie. Sprawdź informacje dotyczące urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz skorzystaj z gotowego wzoru druku o urlop macierzyński .

Przeczytaj
Rodzina w pościeli
Fotolia
Styl życia Urlop rodzicielski- co się zmieni w 2016 roku?
W 2016 roku zostaną wprowadzone zmiany w Kodeksie pracy, które mają ułatwić rodzicom łączenie życia rodzinnego z zawodowym. Sprawdź, co się zmieni w zasadach udzielania urlopu rodzicielskiego.
Lena Grabowska
sierpień 05, 2015

Nowelizacja przepisów ma usprawnić i ułatwić rodzicom możliwość skorzystania z urlopów związanych z opieką nad dzieckiem. Zmiany zakładają włączenie 6 tygodniowego urlopu macierzyńskiego do 26 tygodniowego urlopu rodzicielskiego, gdyż oba uprawnienia mają niemal identyczny charakter . Obecny podział niepotrzebnie komplikuje system urlopowy. Według nowych przepisów z części urlopu rodzicielskiego (16 tygodni) będzie można skorzystać do ukończenia przez dziecko 6 roku życia, a nie jak dotychczas 1 roku . Nowy urlop rodzicielski można będzie połączyć z pracą w niepełnym wymiarze czasu . W takiej sytuacji urlop rodzicielski będzie się wydłużać proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy . Nie może jednak wydłużyć się o więcej niż 64 tygodnie, a w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka z jednej ciąży, 68 tygodni. Zgodnie z nowelizacją urlop ojcowski można wykorzystać w dwóch tygodniowych częściach lub dwa tygodnie jednorazowo . Na jego wykorzystanie tatusiowie mają czas do 24 miesiąca życia dziecka, a nie jak dotychczas do 12 miesiąca . W sytuacji, gdy dziecko trafia do szpitala, ojciec przebywający na urlopie ojcowskim będzie mógł go przerwać i wznowić, gdy dziecko opuści szpital. Przepis obowiązuje również rodziców adopcyjnych. Kolejna poprawka zakłada, że pracodawca nie będzie miał obowiązku informowania pracownika o uprawnieniach związanych z obowiązkami rodzinnymi i rodzicielskimi. Komisja zrezygnowała też z przepisów antydyskryminacyjnych, które miały chronić pracownika wykonującego obowiązki rodzinne przed niewłaściwym traktowaniem przez pracodawcę . Jak Wam się podobają zmiany w zasadach udzielania urlopu rodzicielskiego? 

Przeczytaj
Tata z dzieckiem
Fotolia
Styl życia Najważniejsze informacje o urlopie ojcowskim
Urlop ojcowski, to rozwiązanie które ma pomóc młodym rodzicom w dzieleniu opieki nad dzieckiem. Ma on również umożliwić ojcu wsparcie partnerki i spędzenie pierwszych chwil z noworodkiem. Przeczytaj najważniejsze informacje dotyczące urlopu ojcowskiego.
Lena Grabowska
sierpień 14, 2015

Komu przysługuje urlop ojcowski? Urlop ojcowski przysługuje biologicznemu lub adopcyjnemu ojcu dziecka , który ma status pracownika, tzn. że posiada umowę o pracę oraz pozostaje w stosunku do pracy. Z urlopu ojcowskiego nie może skorzystać matka dziecka, ani żadne inne osoby. Aby otrzymać urlop ojcowski ojciec dziecka nie musi być w związku małżeńskim z matką dziecka. Ile dni urlopu ojcowskiego? Ojcom przysługuje 14 dni płatnego urlopu , dokładniej 2 tygodnie kalendarzowe, w skład których wchodzą soboty, niedziele, święta i dni wolne . Urlopu ojcowskiego nie można podzielić, 14 dni musi być wykorzystane w całości, jednorazowo, w ciągu pierwszych 12 miesięcy życia dziecka. W przypadku ojców adopcyjnych, czynnie zaangażowanych w wychowanie dziecka, prawo do wykorzystania urlopu upływa wraz z 12 miesiącem uprawomocnienia się wyroku dotyczącego adopcji. Ojciec adopcyjny może skorzystać z urlopu ojcowskiego, jeśli dziecko nie ukończyło 7 roku życia (w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do 10 roku życia). Jeśli urlop ojcowski nie zostanie wykorzystany przepada. Urlop ojcowski a inne urlopy Urlop ojcowski jest niezależny od urlopu rodzicielskiego, macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Może zostać wybrany w tym samym czasie. Ojciec może też wykorzystać urlop macierzyński i nie będzie to miało wpływu na urlop ojcowski. W takiej sytuacji ojciec przebywający na urlopie ojcowskim otrzymuje 100% zasiłku macierzyńskiego oraz jest chroniony przed zwolnieniem z pracy. Jak uzyskać urlop ojcowski? Aby uzyskać urlop ojcowski należy złożyć pisemny wniosek u pracodawcy. Należy pamiętać, że w 2016 roku nastąpi zmiana przepisów w urlopach rodzicielskich .

Przeczytaj
Noworodek z ojcem
Fotolia
Styl życia Najważniejsze informacje o zasiłku opiekuńczym na dziecko
Co zrobić gdy z powodów losowych nie masz z kim zostawić chorego lub zdrowego dziecka? Przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się najważniejszych informacji na temat zasiłku opiekuńczego.
Lena Grabowska
sierpień 25, 2015

Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko Zasiłek opiekuńczy na dziecko zdrowe przysługuje obojgu rodzicom dziecka, które nie ukończyło 8 lat. Można się o niego ubiegać w przypadku gdy: rodzic opiekujący się dzieckiem zachorował i nie jest w stanie sprawować opieki rodzic na co dzień zajmujący się dzieckiem przebywa w szpitalu mama sprawująca opiekę nad dzieckiem rodzi żłobek, przedszkole lub szkoła zostały w sposób niezaplanowany zamknięte Zasiłek może być wypłacany maksymalnie przez 60 dni w roku . Wyjątek stanowi sytuacja, w której matka dziecka przebywa w szpitalu po porodzie. Ojcu dziecka przysługuje wtedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który wynosi maksymalnie 8 tygodni. Te 56 dni nie są odejmowane od przysługujących 60. Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko O zasiłek opiekuńczy na dziecko chore można się ubiegać do 14 roku życia dziecka . Zasiłek przysługuje też na innych chorych członków rodziny. Warunkiem przyznania zasiłku opiekuńczego na chorego członka rodziny jest to, że członkowie rodziny muszą mieszkać w jednym miejscu . Zasiłek może być wypłacany maksymalnie przez  60 dni w roku na dziecko do 14 lat . W przypadku opieki nad dzieckiem powyżej 14 roku życia lub innym członkiem rodziny zasiłek może być wypłacany przez maksymalnie 14 dni w roku . Zasiłek opiekuńczy- komu przysługuje Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które posiadają ubezpieczenie chorobowe . Warunkiem jego przyznania jest to, że żaden inny członek rodziny nie jest w stanie w tym czasie sprawować opieki. Na dziecko, które nie ukończyło 2 roku życia zasiłek opiekuńczy przysługuje zawsze , nawet jeśli są inni członkowie którzy są w stanie zapewnić opiekę. Zasiłek opiekuńczy przysługuje również na dzieci przysposobione oraz obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie. Ile wynosi zasiłek opiekuńczy Miesięczny zasiłek opiekuńczy...

Przeczytaj