Sodium Hydroxide - właściwości i zastosowanie

Wodorotlenek sodu

Soda kaustyczna, Caustic Soda, Sodium Hydrate, Hydroxyde de Sodium, Natriumhydroxid, Soda Lye

Wodorotlenek sodu w kosmetyce – właściwości, zastosowanie, działanie

Wodorotlenek sodu, inaczej zwany Sodium Hydroxide, znany jest również jako soda kaustyczna. Występuje w postaci stałej w formie białych granulek. Przybiera również formę cieczy – nazywa się go wtedy ługiem sodowym. Jest łatwo rozpuszczalny w wodzie i znajduje zastosowanie w przemyśle, np. w kosmetyce.

Spis treści:

 • Właściwości wodorotlenku sodu
 • Zastosowanie wodorotlenku sodu w kosmetykach
 • Wykorzystanie wodorotlenku sodu w domowej produkcji mydła
 • Z jakimi składnikami kosmetyków nie łączyć wodorotlenku sodu?
 • Efekty uboczne stosowania kosmetyków z wodorotlenkiem sodu
 • Sodium Hydroxide a środowisko – czy jest to ekologiczny składnik kosmetyków?

Właściwości wodorotlenku sodu

Wodorotlenek sodu to silna substancja zasadowa (pH 13), która w niewielkich ilościach stosowana jest w produktach do pielęgnacji, gdzie odpowiada za wyrównywanie pH. Sodium Hydroxide to niezbędny składnik w produktach myjących, umożliwia mydlenie (pienienie się) olejów i tłuszczy. Wykazuje działanie przeciwbakteryjne i silnie oczyszczające. Jest stosowany w peelingach jako substancja złuszczająca martwy naskórek.

W dużych stężeniach Sodium Hydroxide to substancja silnie żrąca dlatego poza kosmetyką jest używana w produktach do udrożniania rur czy usuwania tłuszczu i brudu.

Nazywa się ją sodą żrącą lub sodą kaustyczną. W stałej postaci ma budowę krystaliczną, przypominającą białe granulki. Posiada właściwości higroskopijne i bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie.

Zastosowanie wodorotlenku sodu w kosmetykach

Sodium Hydroxide to składnik, który w ograniczonym stężeniu (do 2% stężenia wagowego produktu) występuje jako regulator pH w kosmetykach do pielęgnacji skóry twarzy i w pomadkach do ust.

W większych stężeniach – od 2 do 5 % stężenia wagowego kosmetyków używany jest w:

 • zmywaczach do paznokci,
 • produktach do usuwania skórek wokół paznokci,
 • produktach do prostowania włosów.

W zastosowaniu profesjonalnym – około 5% to maksymalne dopuszczalne stężenie.

Co ważne, Sodium Hydroxide w stężeniach, w których występuje w kosmetykach, nie ma właściwości bakteriobójczych. Niemal cały wodorotlenek sodu, który stosowany jest w produkcie kosmetycznym, jest zużywany w reakcji spieniania tłuszczy i nie występuje w finalnym składzie utworzonego roztworu. Gdyby Sodium Hydroxide występował w produkcie końcowym, to miałby właściwości nie tylko antybakteryjne, lecz także żrące, co negatywnie wpłynęłoby na skórę.

Wykorzystanie wodorotlenku sodu w domowej produkcji mydła

Właśnie wodorotlenek sodu potrzebny jest do produkcji mydła, które dzięki niemu się pieni. Przy wykonywaniu domowego mydła, należy pamiętać o poniższych zasadach:

 • trzeba nałożyć na dłonie gumowe rękawiczki i przygotować ocet, który zneutralizuje skutki przypadkowego wylania substancji na skórę;
 • wodorotlenek sodu dodaje się do wody, a nie odwrotnie;
 • zawsze należy dokładnie odmierzyć jego ilość;
 • należy dodać gotowy ług do tłuszczów;
 • w przypadku połknięcia substancji niezbędna jest pomoc medyczna;
 • jeśli wodorotlenek sodu dostanie się do oka, należy przepłukać oczy wodą.

Jeśli przestrzegane są zasady bezpiecznego wyrabiania mydła domowej produkcji, warto dokładnie poznać proces:

 • zaleca się wykorzystanie metody zimnego procesu;
 • wodorotlenek sodu rozpuszcza się w wodzie do otrzymania ługu sodowego;
 • do ługu dodaje się np.: barwniki, oleje lub substancje zapachowe.;
 • w wyniku reakcji ługu i tłuszczy powstaje mydło.

Jeśli przy wyrobie mydła, zostanie trochę wodorotlenku sodu, można go użyć do przygotowania środków dezynfekujących, np. do usuwania tłuszczu oraz czyszczenia piekarników czy kuchenek.

Z jakimi składnikami kosmetyków nie łączyć wodorotlenku sodu?

Nie ma informacji na temat konkretnych składników kosmetyków, których nie należy łączyć z wodorotlenkiem sodu.

Efekty uboczne stosowania kosmetyków z wodorotlenkiem sodu

Wysokie stężenia (>2mg/m3) Sodium Hydroxide są szczególnie żrące, co może wpływać na oparzenia skóry i oczu. Na zdrowie negatywnie mogą wpłynąć także opary wodorotlenku sodu z produktów, w których jego procentowy udział jest wysoki (np. w zmywaczach do paznokci lub preparatach do usuwania skórek).

Ze względu na to, że preparaty do stosowania na skórę twarzy i ciała mają niewielkie stężenie procentowe (<2mg/m3) wodorotlenku, to w zastosowaniach kosmetycznych (jako regulator pH) nie powinien on wywoływać negatywnych skutków.

Według ECHA (European Chemical Agency) Sodium Hydroxide to składnik bezpieczny dla skóry, który nie powinien wywoływać reakcji alergicznych.

Sodium Hydroxide a środowisko – czy jest to ekologiczny składnik kosmetyków?

Wodorotlenek sodu występujący w produktach kosmetycznych nie wywiera negatywnego wpływu na środowisku, gdyż występuje w bardzo niewielkich stężeniach.

W innych zastosowaniach (np. w produktach czyszczących) może natomiast mieć bardzo negatywny wpływ na wody powierzchniowe i gruntowe, dlatego zaleca się zapobieganiu przedostawania się roztworu wodorotlenku do kanalizacji.

Działanie w kosmetykach

Utrzymuje odpowiednie pH w kosmetyku. Jest także podstawowym składnikiem niezbędnym w produkcji mydła.

Funkcja w kosmetyku

Regulator pH

Substancja buforująca

Alergenne
1
słabsze działanie silne działanie
Bezpieczne dla kobiet w ciąży

Nie wiadomo

Tak

Nie

Ostrzeżenia

Dozwolony do stosowania w ograniczonym stężeniu (lista substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonej ilości, zakresie i warunkach stosowania): maksymalne stężenie dopuszczalne do stosowania: -w produktach do usuwania skórek wokół paznokci to 5%, -w produktach ogólnych do prostowania włosów to 2%, w stosowaniu profesjonalnym to 4,5%, -jako regulator pH w depilatorach pH<12,7, -w innych zastosowaniach jako regulator pH to pH<11. Warunki i ostrzeżenia jakie powinny być umieszczone na opakowaniach kosmetyków zawierających wodorotlenek sodu to: -w produktach do usuwania skórek wokół paznokci - "Zawiera alkalia", "Unikać kontaktu z oczami", "Może spowodować utratę wzroku", "Chronić przed dziećmi". -w preparatach do prostowania włosów przy stosowaniu ogólnym powinno być umieszczone ostrzeżenie - "Zawiera alkalia"," Unikać kontaktu z oczami", "Może spowodować utratę wzroku", "Chronić przed dziećmi"; w użytku profesjonalnym - "Tylko do użytku profesjonalnego", "Unikać kontaktu z oczami", "Może spowodować utratę wzroku". -w depilatorach powinna być umieszczona informacja - "Chronić przed dziećmi", "Unikać kontaktu z oczami".

Produkty z tym składnikiem

Nie posiadamy podobnych produktów dla danej katergorii.